Prøving av lagmannsrettens dom om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven - habilitet

Høyesteretts kjennelse 4. mai 2021, HR-2021-943-A, (sak nr. 20-160777SIV-HRET)

I. Cappelen Damm Holding AS, Cappelen Damm AS (advokat Olav Kolstad) mot Staten v/Konkurransetilsynet (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Erik Wennerås), (Rettslig medhjelper: advokat Kristin Hallsjø Aarvik)

II. Gyldendal ASA, Gyldendal Norsk Forlag AS (advokat Siri Teigum) mot Staten v/Konkurransetilsynet (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Erik Wennerås), (Rettslig medhjelper: advokat Kristin Hallsjø Aarvik)

Dommere: Skoghøy, Matheson, Normann, Bergsjø, Arntzen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen