Saken gjelder tillatelse til å gjøre lyd- og bildeopptak av digital ankeforhandling

Høyesteretts beslutning 22. januar 2021, HR-2021-111-A, (sak nr. 20-147966STR-HRET)

I. A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Stein Vale)

II. Påtalemyndigheten (statsadvokat Stein Vale) mot A (advokat Marius Oscar Dietrichson)

Dommere: Webster, Falkanger, Bergsjø, Ringnes, Østensen Berglund

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen