Høgsterett - sivil

Forhøyet uføretrygd som ung ufør

Høyesteretts dom 23. november 2021, HR-2021-2276-A, (sak nr. 21-049970SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ida Thue) mot A (advokat Henrik Grønhaug)

Gyldigheten av vedtak om inndragning av fangstoppgjør

Høyesteretts dom 23. november 2021, HR-2021-2275-A, (sak nr. 21-049535SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Pelagia AS, Sjømat Norge (partshjelper) (advokat Ivar Skauge Strandenes) mot Staten v/Nærings- og fiskeridepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Karen Mellingen)

Entreprenør frifunnet for å måtte dekke krav som var foreldet etter bustadoppføringsloven

Høyesteretts dom 12. november 2021, HR-2021-2201-A, (sak nr. 21-028235SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Kruse Smith Entreprenør AS (advokat Kjersti Lerkerød), Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) (partshjelper) (advokat Nils-Henrik Pettersson) mot Hovedgårdsparken Borettslag (advokat Jan-Erik Grundtvig Sverre) (Rettslig medhjelper: advokat Espen Ragnar Hamar)

Tilbakekall av førerett på grunn av manglende edruelighet

Høyesteretts dom 21. oktober 2021, HR-2021-2050-A, (sak nr. 21-036835SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Erlend Baldersheim) mot A (advokat Thomas Frøberg)

Krav om frådrag for inngåande meirverdiavgift ved sal av fast eigedom

Høgsteretts dom 14. oktober 2021, HR-2021-2025-A, (sak nr. 21-018532SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Skatteklagenemnda (advokat Finn Backer-Grøndahl) mot Staten v/ Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland) (Rettsleg medhjelpar: advokat Nils Sture Nilsson)

Vedtak om konsesjon til vindkraftutbygging på Fosen kjent ugyldig fordi utbygginga krenker retten til kulturutøving for reindriftssamane

Høgsteretts dom 11. oktober 2021, HR-2021-1975-S (sak nr. 20-143891SIV-HRET, sak nr. 20-143892-SIV-HRET og sak nr. 20-143893SIV-HRET) I: Statnett SF (advokat Pål-Martin Abell og advokat Johan Fredrik Remmen) mot Sør-Fosen sijte (advokat Andreas Brønner og advokat Eirik Brønner), Nord-Fosen siida (advokat Knut Helge Hurum) og Fosen Vind DA (advokat Pål-Martin Abell og advokat Johan Fredrik Remme...

Krav om erstatning for påstått ulovleg innkravd elavgift

Høgsteretts dom 1. oktober 2021, HR-2021-1933-A, (sak nr. 20-146493SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Henriette Lund Busch) mot Gasum AS (advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen)

Sjølvstendig rettsvernshevd

Høgsteretts orskurd 1. september 2021, HR-2021-1773-A, (sak nr. 21-042786SIV-HRET), sivil sak, anke over orskurd. Steinar Mathisen (advokat Helge Skaaraas) mot Bank Norwegian ASA (advokat Kjetil Vangsnes)

Omgåingsekteskap

Høgsteretts dom 1. juli 2021, HR-2021-1435-A, (sak nr. 19-163380SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Javeed Hussain Shah) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub)

Spørsmål om habiliteten til ein dommar

Høgsteretts orskurd 1. juli 2021, HR-2021-1448-S, (sak nr. 20-143891SIV-HRET), (sak nr. 20-143892SIV-HRET) og (sak nr. 20-143893SIV-HRET), sivil sak, anke over overskjønn. I. Statnett SF (advokat Pål-Martin Abell, advokat Johan Fredrik Remmen) mot Sør-Fosen Sitje (advokat Andreas Brønner, advokat Eirik Brønner), Nord-Fosen Siida (advokat Knut Helge Hurum) II. Fosen Vind DA (advokat Pål-Martin...

Tilgang for svenske reindriftssamar til beiteområde i Noreg

Høgsteretts dom og orskurd 30. juni 2021, HR-2021-1429-A, (sak nr. 20-164328SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Saarivuoma sameby (advokat Knut Helge Hurum, advokat Ann Johnsen) mot Staten v/Landbruks- og matdepartementet, Statskog SF (Regjeringsadvokaten v/advokat Henrik Vaaler) (rettsleg medhjelpar: advokat Anders Blakstvedt)

Familiegjenforeining og ordre public

Høgsteretts dom og orskurd 23. juni 2021, HR-2021-1345-A, (sak nr. 20-174954SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A, B, C, Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) (partshjelpar), Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) (partshjelpar), D (partshjelpar) (advokat Georg Schjerven Hansen) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Kaija Marie Folkestad Bjelland)

Kirurgisk inngrep som vilkår for forsikringsutbetaling

Høgsteretts dom 22. juni 2021, HR-2021-1338-A, (sak nr. 20-166713SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Øyvind Vidhammer), Arbeidstakarorganisasjonen Parat (partshjelpar) (advokat Christen Horn Johannessen) mot Protector Forsikring ASA (advokat Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk)

Tvunge tilbakehald i somatisk helseinstitusjon

Høgsteretts dom 10. juni 2021, HR-2021-1263-A, (sak nr. 21-050130SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Erik Bryn Tvedt) mot Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Kirsten Berger)

Skattlegging av arbeid «offshore»

Høgsteretts dom 8. juni 2021, HR-2021-1243-A, (sak nr. 21-013294SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Moises Corrales Entenza, Jose Ramon Rodriguez Pineiro, Feliciano Fernandez Lago, Juan Manuel Alsina Dominguez, Farid Ati Allah, Francisco Jose Caamaño Leon, Poseidon Personnel Services S.A. (partshjelpar) (advokat Anette Fjeld) mot Staten v/Skatteetaten (Regjeringsadvokaten v/advokat Andreas...

Asyl på grunnlag av konvertering

Høgsteretts dom 3. juni 2021, HR-2021-1209-A, (sak nr. 20-160710SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A, B (advokat Nadin Askeland Humlen), Norsk organisasjon for asylsøkere (partshjelpar) (advokat Arild Karl Humlen), Den norske kyrkja (partshjelpar) (advokat Kristin Veierød) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub)

Individuell etterverknad ved tariffavtaleskifte

Høgsteretts dom 2. juni 2021, HR-2021-1193-A, (sak nr. 20-149286SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Marianne Carolin, Luzviminda Orcino Maningding, Vivian Adesuwa Ogoleh, Rizza Ramirez Beramo, Anne Rønningen, Bente Jeanette Yndestad Bye, Trine Heiseldahl, Wenche W. Solheim, Kari Løkjell, Yasotha Dayalan (advokat Magnus Buflod), Norsk Sykepleierforbund (partshjelpar), Unio, hovudorganisasjonen...

Om vedtak om konsesjon til vindkraftutbygging i reindriftsområde er ugyldig

Høyesteretts beslutning 28. mai 2021, HR-2021-1140-J, (sak nr. 20-143891SIV-HRET), (sak nr. 20-143892SIV-HRET) og (sak nr. 20-143893SIV-HRET), sivil sak, anke over overskjønn. I.  Statnett SF (advokat Pål-Martin Abell, advokat Johan Fredrik Remmen) mot Sør-Fosen Sitje (advokat Andreas Brønner, advokat Eirik Brønner), Nord-Fosen Siida (advokat Knut Helge Hurum) II. Fosen Vind DA (advokat Pål-Mar...

Motrekning i festeforhold

Høgsteretts dom 25. mai 2021, HR-2021-1106-A, (sak nr. 20-158870SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. I. Aadne Ådneram (advokat Sveinung Eliassen), Ånen Ådneram (advokat Yngve Andersen), mot Svein Henrik Vormedal (grupperepresentant for Gruppesøksmål Ådneram Fjellgrend) (advokat Cecilie Engebretsen) II. Svein Henrik Vormedal (grupperepresentant for Gruppesøksmål Ådneram Fjellgrend) (advokat...

Årsakssamanheng og økonomisk tap ved styreansvar

Høgsteretts dom 5. mai 2021, HR-2021-967-A, (sak nr. 20-164391SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A, B, C (advokat Asbjørn Breistein) mot Landskapsentreprenørene AS (advokat Leif Oscar Olsen)

Føresegner om rekkefølgetiltak i reguleringsplan

Høgsteretts dom 4. mai 2021, HR-2021-953-A, (sak nr. 20-130070SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Selvaag Bolig Bispelua AS (advokat Kristian Korsrud), Boligprodusentenes Forening (partshjelpar) (advokat Pål Grønnæss) mot Staten v/Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Kristin Hallsjø Aarvik)

Prøving av lagmannsrettens dom om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven - habilitet

Høyesteretts kjennelse 4. mai 2021, H R-2021-943-A, (sak nr. 20-160777SIV-HRET) I. Cappelen Damm Holding AS, Cappelen Damm AS (advokat Olav Kolstad) mot Staten v/Konkurransetilsynet (Regjeringsadvokaten v/advokat Pål Erik Wennerås), (Rettslig medhjelper: advokat Kristin Hallsjø Aarvik) II. Gyldendal ASA, Gyldendal Norsk Forlag AS (advokat Siri Teigum) mot Staten v/Konkurransetilsynet...

Erstatningskrav etter dekningslova § 7-8

Høgsteretts dom 4. mai 2021, HR-2021-954-A, (sak nr. 20-127734SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Moods Wholesale AS’ konkursbu (advokat Johnny Johansen) mot Barnas Hus Norge AS (advokat Johannes Sundet)

Ansvar etter bilansvarslova for parkert bil

Høgsteretts dom 19. april 2021, HR-2021-822-A, (sak nr. 20-012309SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Gjensidige Forsikring ASA (advokat Merete Anita Utgård) mot KLP Skadeforsikring AS (advokat Vidar Kaurin Endal)

Sal av bustad med skjeggkre

Høgsteretts dom 26. mars 2021, HR-2021-668-A, (sak nr. 20-144513SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. I. Torunn Klefstad, Erlend Klefstad, HDI Global Specialty SE (advokat Arne Meidell) mot Ernst Ottar Nøkkevangen, Pøni Iren Peggy Nøkkevangen (advokat Johan Ivar Ansnes) II. Ernst Ottar Nøkkevangen, Pøni Iren Peggy Nøkkevangen (advokat Johan Ivar Ansnes) mot Torunn Klefstad, Erlend Klefstad, HDI...

Vedtak om felling av ulv

Høgsteretts dom 26. mars 2021,  HR-2021-662-A, (sak nr. 20-055609SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. I. Staten v/Klima- og miljødepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Asgeir Nygård), (rettsleg medhjelpar: advokat Elisabeth Stenwig), Norges Bondelag (partshjelpar), Norskog (partshjelpar), Norges Skogeierforbund (partshjelpar) (advokat Bjørn Terje Smistad), Utmarkskommunenes Sammenslutning...

Arbeidsrett – oppseiing i prøvetida

Høgsteretts dom 18. mars 2021, HR-2021-605-A, (sak nr. 20-158072SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Øyvind Hasli-Nielsen) mot X AS (advokat Eivind Arntsen)

Barnevern – samvær etter omsorgs-overtaking

Høgsteretts dom 2. mars 2021, HR-2021-475-A, (sak nr. 20-137359SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A, B (advokat Pirashanthy Sivabalachandran) mot X kommune (advokat Frode Lauareid)

Barnevern – fastsetting av samvær

Høgsteretts dom 2. mars 2021, HR-2021-474-A, (sak nr. 20-140524SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A, B (advokat Geir Olav Pedersen) mot X kommune (advokat Frode Lauareid)

Nei til EU kan reise sak om EUs tredje energimarknadspakke

Høgsteretts orskurd 1. mars 2021, HR-2021-417-P, (sak nr. 20-072085SIV-HRET), sivil sak, anke over orskurd. Nei til EU (advokat Kjell Magnus Brygfjeld) (rettsleg medhjelpar: advokat Bent Endresen) mot staten v/Utanriksdepartementet (regjeringsadvokat Fredrik Sejersted)

Domsmyndigheit i arvetvist under privat skifte

Høgsteretts orskurd 15. februar 2021, HR-2021-291-A, (sak nr. 20-093263SIV-HRET), sivil sak, anke over orskurd. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M (advokat Claus Krag Brynildsen) mot N (advokat Marie Nesvik)

Tillatelse til strømming, lyd- og bildeopptak av digital ankeforhandling

Høyesteretts beslutning 5. februar 2021, HR-2021-216-A, (sak nr. 20-106562STR-HRET) Verdens Gang AS (advokat Halvard Helle), Norsk Redaktørforening (partshjelper), Norsk Journalistlag (partshjelper) (advokat Halvor Manshaus) mot Den offentlige påtalemyndighet v/Riksadvokaten (advokat Ane Sydnes Egeland)

Forståinga av føresegna i utlendingslova om opphøyr av flyktningstatus

Høgsteretts dom 3. februar 2021, HR-2021-203-A, (sak nr. 20-121835SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A, B, C (advokat Arild Karl Humlen), Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) (advokat Stephan Lange Jervell) (partshjelpar), FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) (advokat Terje Einarsen) (partshjelpar) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Ingvill Matre Meinich)

Berekning av driftstilskot til private barnehagar

Høgsteretts dom 18. januar 2021, HR-2021-62-A, (sak nr. 20-136828SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Slangsvold barnehage, mfl. (advokat Morten Steenstrup), Private Barnehagers Landsforbund (partshjelpar) (advokat Einar Brunes) mot Fredrikstad kommune (advokat Alex Borch)

Verksemdsoverdraging og pensjonsrettar

Høgsteretts dom 18. januar 2021, HR-2021-61-A, (sak nr. 20-070378SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Læringsverkstedet AS (advokat Stein Kimsås-Otterbech) mot Overføringsavtalens sikringsordning (advokat Andreas Nordby)

Til toppen