Betydningen av planlagt nedetid på domstolenes IKT-systemer

Domstoladministrasjonens felles IKT-systemer for domstolene vil være utilgjengelige enkelte perioder i april, mai og juni. Høyesterett vil være i full virksomhet under nedetiden, men det må benyttes andre kommunikasjonskanaler enn vanlig.

De felles IKT-systemene for domstolene vil være utilgjengelige i følgende perioder:

  • fredag 9. april kl. 16.00 til midnatt natt til mandag 12. april,

  • torsdag 22. april kl. 16.00 til midnatt natt til mandag 26. april,

  • fredag 28. mai kl. 16.00 til midnatt natt til mandag 31. mai og

  • torsdag 10. juni kl. 16.00 til midnatt natt til mandag 14. juni.

Ankeforhandlinger vil ble berammet og avviklet som normalt i de aktuelle periodene. Også Høyesteretts ankeutvalg vil være i funksjon.

Som følge av nedetiden på IKT-systemene, vil advokatene ikke kunne inngi prosesskriv elektronisk gjennom Aktørportalen under nedetiden. Høyesterett vil heller ikke motta meldinger sendt fra påtalemyndigheten gjennom Justishub eller e‑post.

Høyesterett vil ved behandlingen av sakene ta høyde for at det ikke er mulig å sende inn skriv på vanlig måte så lenge nedetiden varer. Høyesterett vil unngå å sette frister som løper ut under nedetiden med mindre det er nødvendig av hensyn til en forsvarlig behandling av saken.

Høyesterett vil under nedetiden kunne motta henvendelser på disse måtene:

Parter som er representert ved advokat, må sende prosesskriv i direkte til motparten samtidig som det sendes til retten. Det samme gjelder mellom aktor, forsvarer og bistandsadvokat.

Advokater må sende dokumentet på nytt når Aktørportalen igjen blir tilgjengelig. Den første forsendelsen vil da være fristavbrytende, se felles retningslinjer for bruk av Aktørportalen punkt 5. Skriv fra påtalemyndigheten må også sendes i Justishub på vanlig måte.

Høyesterett vil kunne kontaktes på telefon 22 03 59 00 på vanlig måte under nedetiden.

Til toppen