Søkere til høyesterettsdommerembete

Det er fem søkere til høyestererettsdommerembetet som har vært utlyst som følge av at dommer Magnus Matningsdal fratrer for aldersgrensen 1. oktober 2021.

Søkerne er:

- Halvard Leirvik
- Bjarte Askeland
- Knut Erik Sæther
- Thorbjørn Gaarder
- Christian Lund

Se hele søkerlisten på nettsidene til Innstillingsrådet for dommere.

Til toppen