Høgsterett 200 år

Foto: Henrik Tveit

I anledning jubiléet ga Norges Bank 7. mai ut en sirkulasjonsmynt med motiv knyttet til Høyesterett. Sentralbanksjef Øystein Olsen overrakte mynten i Høyesteretts møtesal til høyesterettsjustitiarius Tore Schei som mottok mynten på vegne av Høyesterett. Blant de inviterte var kunstneren selv, medlemmene i Pregkomiteen og representanter for Norges Bank, samt høyesterettsdommerne og øvrige ansatte i Høyesterett.

Foto Norges Bank

Les mer om mynten og motivet

Et nytt historiebind om Høyesterett som dekker perioden fra 1965 og frem til i dag, er utgitt av Domstoladministrasjonen og ble presentert i Høyesterett 1. juni. Historiebindet er skrevet av professor Jørn Øyrehagen Sunde ved Universitetet i Bergen.  

Høyesteretts jubileumsbok ble presentert 22. juni. I nærmere 30 artikler beskrives blant annet Høyesteretts rolle i rettsutviklingen på ulike rettsområder, betydningsfulle utviklingstrekk fra historien og Høyesterett ved jubileet. En av artiklene har tittelen "Høyesteretts dommere" og er skrevet av Anine Kierulf og Rune Slagstad. 

Universitetet i Bergen har arrangert to seminarer i forbindelse med jubileet. Det første 13. april med tema: "200 år med rettsavklaring og rettsutvikling. Det andre seminaret – om Høyesteretts historie – ble arrangert 21. og 22. september.

Høyesterettsjubiléet markeres med et nytt frimerke For å markere Høyestereretts 200-årsjubileum, ga Posten Norge ut et eget frimerke med  Høyesteretts Hus som motiv. Konsernsjef i Posten Norge Dag Mejdell, overrakte frimerket til justitiarius Tore Schei ved en mottakelse i Høyesteretts møtesal torsdag 1. oktober 2015.

 

Foto Sturlasson

Les mer om jubileumsfrimerket

Tilbake til førstesiden

Til toppen