Høyesterett 1940 - Opprettelsen av Administrasjonsrådet

Skisse Justisbygningen i Kristiania 1903
Skisse Justisbygningen i Kristiania 1903

Etter at tyskerne angrep Norge 9. april forlot kongen, regjeringen og stortingsmennene Oslo på flukt nordover i landet.

Samme dag oppnevnte Quisling seg selv som leder for en nasjonal regjering. Nå var Høyesterett eneste norske lovlige statsmakt i hovedstaden.

Som reaksjon på Quislings statskupp, opprettet Høyesterett Administrasjonsrådet den 15. april. Rådets oppgave var å lede den norske siviladministrasjonen i de okkuperte områdene.

Fra Vågåmo i Gudbrandsdalen sendte Regjeringen den 17. april ut en kunngjøring til det norske folk der de understreket at de fortsatt var landets eneste lovlige regjering. Den 19. april sendte kong Haakon, høyesterettsjustitiarius Paal Berg et brev basert på denne kunngjøringen.

Bildetekst: Utdrag fra Kong Haakons brev til høyesterettsjustitiarius Paal Berg
Foto: Riksarkivet, fotograf Odd Amundsen

I brevet ga kongen uttrykk for at han hadde full forståelse for at Høyesterett valgte å danne et administrasjonsråd for de okkuperte områdene. Han tok imidlertid som en selvfølge at alle norske borgere i det besatte Norge fremdeles regnet som borgere av den norske stat underlagt myndigheten til kongen og landets lovlige regjering.

Bildetekst: Kongen presiserte også at han og Regjeringen ikke ville la seg binde av avgjørelser tatt av Administrasjonsrådet
Foto: Riksarkivet, fotograf Odd Amundsen

Til toppen