Lærerinnesaken – svangerskap gir ikke hjemmel for oppsigelse

Utdrag av muntlige saker: Nilia Sæveraas mot Stavanger kommune
Utdrag av muntlige saker: Nilia Sæveraas mot Stavanger kommune. Riksarkivet, Høyesterett, Utdrag 1. session 1906 Foto: Riksarkivet, fotograf Odd Amundsen

I 1896 ble lærerinnen Nilia Sæverås oppsagt av Stavanger kommune fordi hun var gravid

Sæverås kontaktet Stavanger Kvinnesaksforening og ba om hjelp. Men selv om formannen i den lokale kvinnesaksforeningen, Anna Gjøstein, kunne vise til at det i Danmark var «mange kommunalt ansatte gifte Lærerinder med adskillige Børn…», gjorde ikke dette nok inntrykk på Stavanger byrett. Byretten støttet kommunen, men da saken kom opp i Høyesterett i 1906, fikk Sæverås medhold.

Domstolen slo fast at fravær på grunn av svangerskap ikke var grunnlag for oppsigelse, og kommunen ble dømt til å betale henne to og et halvt års lønn. Bare fem dager etter at dommen var kunngjort, var hun tilbake som fast ansatt lærerinne i folkeskolen.

Men alle vansker var ikke ryddet av veien. I 1928 vedtok Oslo kommune et forbud mot å ansette gifte kvinner. Først i 1939 ble det slått fast i lovs form at kvinner ikke kunne avskjediges dersom de inngikk ekteskap.

Fra Nylænde, Norsk Kvindesagsforenings tidsskrift, om Lærerinnesaken i 1906. Foto: Riksarkivet, fotograf Odd AmundsenBildetekst: Fra Nylænde, Norsk Kvindesagsforenings tidsskrift, om Lærerinnesaken i 1906. Foto: Riksarkivet, fotograf Odd Amundsen

Til toppen