Ledige stillingar

Høgsterett er den øvste domstolen i landet. Høgsterett si hovudoppgåve er å arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling. Høgsterett blir leia av justitiarius.

Domstolen har i tillegg 19 dommarembete, eit embete som direktør, ein assisterande direktør, to protokollsekretærar, ein informasjonsrådgivar, 23 andre juriststillingar og 20 stillingar som sakshandsamar.

Det juridiske og adminstrative støtteapparatet blir leia av direktøren.

Høgsterett held til i Høgsteretts Hus i Oslo.

 

Til toppen