Saksliste

Komande rettsmøter

Torsdag 17. juni

Om politiet kan kreve utlevering av biologisk materiale uten donors samtykke, når hensikten er å finne donor som har vært savnet i flere år. Biobankloven § 15. FJERNMØTE

Tirsdag 22. juni

Foreldelse i konkurs. Om det er grunnlag for identifikasjon mellom borevisor og "boet". FJERNMØTE

Tirsdag 22. juni

Strafferett. Om oppholdsforbud med elektronisk kontroll. FJERNMØTE

Til toppen