Utlegg med utenlandsk tvangsgrunnlag

Hva er utlegg med utenlandsk tvangsgrunnlag?

Dette er saker hvor det begjæres utlegg i Norge for pengekrav fra utlandet. Saksøkte trenger ikke å bo i Norge, så lenge det finnes kontoer, eiendom, ytelser eller annet det kan tas utlegg i. Utlegg innebærer at pengekravet inndrives ved utleggstrekk i lønn eller andre inntekter og/eller ved at det registreres et utleggspant i skyldneres eiendeler som kan danne grunnlag for tvangsdekning.

Du kan lese mer om utlegg på nettsidene til Namsfogden

Hvordan behandler tingretten slike saker?

Retten avgjør kun om det utenlandske tvangsgrunnlaget kan benyttes i Norge. Hvis retten tar begjæringen til følge, skjer den videre saksbehandlingen hos namsfogden/politiet.

Anke

Du kan anke rettens avgjørelse. Anken leveres eller sendes tingretten. Du må også betale ankegebyr. 

Til toppen