Hvordan kreve sak?

kreve sak 4.jpg

Her får du oversikt over hvordan du krever en sak for jordskifteretten.

Skjema for ditt krav

Du kan benytte et fast skjema for å levere ditt krav. I skjemaet er det også en veileder.

Krav om sak for jordskifteretten, bokmål:

Krav om sak for jordskifteretten, nynorsk

Krav om sak for jordskifteretten, samisk 

Din lokale jordskifterett kan bistå ved utfyllingen.

Betaling

Giro med KID for innbetaling av inngangsgebyr blir sendt deg når jordskifteretten har mottatt krav om sak.

Har du en stedfortreder i saken?

Dersom du er part i en sak for jordskifteretten, men ikke kan møte i retten selv, har du mulighet til å stille med en stedfortreder. Forutsetningen er at stedfortreder har en fullmakt som er underskrevet av deg. Fullmakten gir den som representerer deg rett til å foreta prosesshandlinger på dine vegne. Dette kan for eksempel innebære å møte på rettsmøter, inngå rettsforlik og motta innkallinger og forkynninger i saken.

Fullmaktskjema finner du her.

Saksforberedelser og dokumentkilder

Grenser og rettigheter er av sentral betydning i de sakene jordskifteretten behandler. Det er partenes ansvar å finne dokumentasjon for sine påstander.

Aktuelle dokumenter kan være:

- Protokoll for skylddelingsforretning (vanlig for eiendommer skilt ut før 1980)

- Målebrev med tilhørende kart (vanlig for eiendommer skilt ut fra og med 1980)

- Protokoll og kart fra tidligere jordskifter/utskiftninger

- Kart av eldre dato, for eksempel Økonomisk kartverk (ØK)

- Flyfoto av eldre dato

Alle eiendommer i Norge har et eget grunnboksblad. Dette gir oversikt over hvilke dokumenter som er tinglyst på eiendommen. Arkivverket har skanna tinglyste dokument frem til ca. 1950, se www.digitalarkivet.no.

Der kan du finne blant annet skylddelingsdokumenter og skjøter. Dokumentene ligger i kronologisk rekkefølge.
Gå inn på Digitalarkivet/Skannede pantebøker og panteregistre. Se under Lenker Velg Pantebok og deretter fylke og eventuelt embete. Pantebøkene ligger angitt med årstall og sortert etter Sorenskriverembete.

Originaldokumentene kan du bestille kopier av fra Statsarkivet i Bergen og Statens Kartverk på Hønefoss.


 

Til toppen