Jordskifte i tettbygde strøk

Tradisjonelt har jordskifte vært mest brukt i landbruksområder, jordskiftelovens virkemidler brukes også i byer, tettsteder og hytteområder.

Et slikt jordskifte kan blant annet gå ut på:

  • Ny utforming av eiendom eller bruksrett
  • Fastsette bruksordninger
  • Fordele kostnader ved felles tiltak
  • Fordele utbyggingsverdier
  • Oppretting av sameie
  • Fastsette grenser
  • Avklare eiendoms- og bruksretter

 Aktuelle rettsavgjørelser 

 

Til toppen