Om Nord-Troms jordskifterett

Fylkeshuset

Nord-Troms jordskifterett har kontor i 8. etasje på Fylkeshuset i Tromsø, Strandveien 13.

Vårt ansvarsområde er kommunene Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Balsfjord, Karlsøy, Tromsø, Målselv, Sørreisa og Senja.

Kart over rettskretsen

Til toppen