Kreve sak

illustrasjonsbilde Kreve sak

Jordskifterettene er særdomstoler som behandler saker som gjelder rettigheter og bruk av fast eiendom. Alle som eier en eiendom eller har en varig bruksrett kan få løst eventuelle problemer etter reglene i jordskifteloven.

Til toppen