Kontakt

Her finner du informasjon om hvem du skal kontakte for å få svar på ditt spørsmål.

Kontakt en domstol hvis du har spørsmål om en konkret sak. Lenken "Kontakt en domstol" gir deg oversikt over alle domstolene. Du kan også søke i Finn din domstol.

Kontakt Domstoladministrasjonen (DA) hvis du har generelle spørsmål. DA har det overordnede ansvaret for den administrative forvaltningen av domstolene. DA har ingen myndighet i enkeltsaker, og kan verken vurdere eller gi råd i saker som behandles av domstolene. Det samme gjelder saker domstolene kan komme til å behandle eller har avgjort. DA kan heller ikke uttale seg om hvordan lovbestemmelser skal forstås.

Til toppen