Å ta et valg

Når du er valgt som meddommer, blir du gitt et stort og viktig ansvar. Som meddommer er du dommer på lik linje med de som har juridisk utdanning og daglig arbeider med rettssaker. Din stemme har like stor betydning som de andre dommerne som deltar i saken. I hver sak må du gjøre deg opp en mening ut fra de bevisene som er lagt frem i retten. I straffesaker må du deretter ta stilling til skyld og straff. Du må ta et valg.

Til toppen