Habilitet

Du kan være inhabil som dommer i saken hvis det er grunn til å tvile på om du vil være nøytral. Hvis du for eksempel har en tilknytning til parter eller andre involverte, kan det skape tvil om du vil være helt upartisk. Om du som meddommer er habil eller ikke i en rettssak, er et spørsmål det ikke tas lett på. Både aktor og forsvarer i en straffesak kan kreve en meddommer fjernet hvis det er tvil om hans eller hennes habilitet. Vi skal se på et par eksempler.

Til toppen