Kontradiksjon

Partene i en rettssak har rett til å bli hørt. Det følger av et grunnprinsipp som kalles kontradiksjon. En tiltalt i en straffesak har rett til å være til stede under rettsmøter, føre bevis og argumentere for sitt syn. Tiltalte har også rett til å gjøre seg kjent med og imøtegå påtalemyndighetens bevis.

På neste side får du et eksempel fra en rettssak.

Til toppen