Meddommerrollen

Du er gitt tillit som meddommer til å ta viktige avgjørelser. Lekfolks innslag i domstolene er av stor betydning for å skape åpne og transparente domstoler. Meddommere bidrar også til å sikre gode avgjørelser. Norge er i verdenstoppen hva angår befolkningens tillit til rettssystemet.

Å være meddommer i en straffesak handler om å avgjøre skyldspørsmål og eventuelt utmåle straff. I en sivil sak skal du sammen med andre dommere avgjøre en tvist. Dine vurderinger kan få alvorlige konsekvenser for mange mennesker. Derfor er det riktig at du kjenner på ansvaret når du går inn i rettssalen som meddommer.

Til toppen