Nøytralitet

Når du er valgt som meddommer, har du påtatt deg en rolle som stiller noen krav til opptreden. Hva vi sier og gjør i en rettssal vil bli lagt merke til. Også hvordan vi kler oss vil være av betydning. En nøytral opptreden i og utenfor rettsalen er viktig for å opprettholde tilliten til rettens avgjørelse.

Til toppen