Sosiale medier

Case

Går du ut i sosiale medier og kommenterer en sak du er meddommer i, kan det få konsekvenser både for deg og for behandlingen av saken.

En meddommer i en straffesak i Oslo tingrett skrev dette på sin Facebook-side om kvelden etter første dag i saken:

«To dager i tingretten i Oslo. Heldigvis ikke meg som er på tiltalebenken. Det er fire ungdommer mellom 18 og 20 år som for et år siden ranet en 16-åring i Slottsparken. Han ville ikke frivillig gi fra seg sekken og mobiltelefonen, så de måtte sparke og slå han «litt», blant annet mot hodet. Heldigvis fikk han ingen varige skader. Hva er passende straff?»

Både rettens leder, aktor og forsvarere reagerte kraftig på meddommerens oppførsel og han ble erklært inhabil og fjernet fra saken. Saken ble deretter hevet og måtte behandles på nytt.

Forklaring:

I denne saken skrev retten følgende i sin kjennelse da meddommeren ble fjernet fra saken: «Retten mener NNs spørsmål på Facebook i seg selv er skikket til å svekke tilliten til hans uhildethet.» Her ligger det avgjørende poenget: Som meddommer skal du ikke uttale noe offentlig som kan reise tvil om hvorvidt du er forutinntatt eller mener noe spesielt om saken som er til behandling. En kommentar, selv om det bare er på din egen Facebook-side, er i denne sammenheng å regne som offentlig. Å trykke for eksempel ”Like” på et innlegg andre har skrevet, er også det samme som å kommentere det.

Til toppen