Sosiale medier

Hva vil det si for deg som meddommer?

Som meddommer kan du ikke kommentere eller diskutere noe som har med en rettssak å gjøre i sosiale medier. Det gjelder både før, under og etter rettssaken.

Det er selvsagt i orden å skrive på for eksempel din Facebook-side at du skal i retten som meddommer. Det er offentlig hvem som er dommere i en sak. Men du bør ikke skrive noe om hva du tenker eller føler om saken, om du gruer eller gleder deg, og så videre. 

Du må ikke uttale deg om diskusjonene i domskonferansen og du kan ikke dele hva som har blitt sagt med noen andre, verken ansikt til ansikt eller i sosiale medier.

Når meddommere kritiseres i sosiale medier

Det er uvanlig, men kan skje, at meddommere får sitt navn og bilde publisert på sosiale medier i forbindelse med rettssaker. Det skjedde bl.a. i «Hemsedal-saken», hvor tre menn ble frikjent i en voldtektssak. 

Å være meddommer er et offentlig verv og de fleste dommer er offentlige, så det er ikke straffbart å fortelle om hvem som er dommer i en sak. Hvis du som meddommere henges ut i sosiale medier, ta kontakt med domstolen. Du bør ikke gå ut i medier eller sosiale medier med noen kommentarer til saken.

Til toppen