Tenk etter

Sosiale medier

Tenk etter!

  • Har du skrevet innlegg/kommentarer i sosiale medier som handler om pågående eller avsluttende rettssaker, eller om rettspraksis i Norge? I så fall hva vil dette kunne medføre? Selv om dette ikke kan knyttes direkte til saker hvor du skal være meddommer, kan dine tidligere offentlige ytringer reise tvil om at du er upartisk?

  • Hva vil du gjøre hvis du er meddommer i en sak med stor medieinteresse og opplever at venner skriver sine meninger om skyld og straff i saken på din Facebook-side? Hvordan kan du unngå å bli dratt inn i diskusjoner du bør holde deg unna?

Til toppen