Aktørportalen for meddommere

Brukervilkår og informasjonskapsler

Vi trenger din godkjenning for bruk av Aktørportalen. Dersom du godtar brukervilkårene for Aktørportalen, vil du motta informasjon om dine fremtidige saker i Aktørportalen. Du får også gjort dine oppgaver som meddommer digitalt. Dersom du ikke godtar brukervilkårene for Aktørportalen, blir du ikke registrert som bruker, og du vil motta informasjon og dokumenter på en annen måte.

Oppdatert 17.09.2019

1. Bruk av Aktørportalen til elektronisk kommunikasjon

Når du registrerer deg som bruker av Aktørportalen plikter du så langt det er mulig å benytte Aktørportalen for å få tilgang til dokumenter og praktisk informasjon om pågående saker ved domstolen.

Du som meddommer vil ha tilgang til saken frem til saken er avgjort. Deretter fjernes saken automatisk fra Aktørportalen.

2. Taushetsplikt

Å være meddommer er et personlig verv. Du har ikke lov til å dele saksinformasjon, saksdokumenter eller annen informasjon om saken med andre, heller ikke med nærmeste familie.

Å være meddommer er et personlig verv. Du har ikke lov til å dele saksinformasjon, saksdokumenter eller annen informasjon om saken med andre enn de øvrige dommerne i saken, heller ikke med nærmeste familie.

3. Ikke lov til å lagre, dele eller skrive ut dokumenter

Meddommere av typen alminnelig meddommer, meddommer for straffeutmåling og oppnevnt meddommer har kun lesetilgang i Aktørportalen. Det betyr at du ikke har lov til på noen måter å lagre, dele, eller skrive ut dokumenter som finnes i Aktørportalen.

4. Bekreft mottak og søknad om fritak

Bekreftelse på mottak av innkallingen/oppnevningen må sendes i retur til domstolen enten på e-post eller per brev. Dette gjøres ved å benytte vedlagte svarslipp på innkallingen, eller besvare e-posten med innkallingen.

Ved søknad om fritak gjøres dette også per e-post eller brev. Husk å legge ved dokumentasjon på hvorfor du ikke kan stille som meddommer, eksempelvis legeattest.

Merk at sensitive opplysninger ikke bør sendes på e-post.

Husk å ta med saksnummer i emnefeltet i alle e-poster til domstolen.

5. Habilitet

Om du er inhabil i saken, eller om du har spørsmål om habilitet, er det viktig at du melder fra til domstolen umiddelbart.

Husk også at du som meddommer må vurdere din habilitet helt frem til rettsmøtet starter, da endringer kan forekomme helt frem til oppstart av rettsmøtet. Om din status skulle endre seg, ta kontakt med domstolen umiddelbart.

6. Elektronisk forsendelse fra domstol til meddommere

Kommunikasjon fra domstolen til registrerte meddommere vil foregå elektronisk i pågående saker, med unntak av innkallingen som kan komme per brev eller e-post. Kommunikasjonen skjer ved at det aktuelle dokumentet blir gjort tilgjengelig for meddommer i Aktørportalen.

Det er i dag ikke mulig for meddommer å sende inn dokumenter i portalen.

Som meddommer får du et særskilt varsel når du har mottatt et nytt dokument i Aktørportalen. Du mottar varselet på den måten du velger i «Min profil» i Aktørportalen, enten som sms, og/eller på e-post.

7. Sletting av bruker ved nytt utvalg

Din profil i Aktørportalen vil bli slettet automatisk ved nytt meddommerutvalg. Registrerte brukere som er med i utvalget ved ny periode må registrere seg som bruker på nytt. Dette gjøres ved å logge inn på Aktørportalen, godta brukervilkår og oppdatere kontaktinformasjonen i «Min profil».

Om du som meddommer flytter, endrer jobb, kommer i en gjeld/konkurs behandling eller av en annen årsak får fritak fra vervet som meddommer underveis i en meddommerperiode, vil også din profil i Aktørportalen bli slettet.

Brukervilkår må også godtas på nytt ved endringer av brukervilkårene.

8. Avregistrering

Du kan avregistrere deg som bruker av Aktørportalen dersom du ikke lenger ønsker elektronisk kommunikasjon med domstolen, du blir da reservert mot bruk av Aktørportalen. Dette gjøres under «Min profil» i Aktørportalen.

9. Tilgjengelighet og oppetid

Aktørportalen er til vanlig åpen hele døgnet, men det kan være situasjoner der Aktørportalen er stengt i kortere perioder grunnet feilsituasjoner, vedlikehold eller oppgraderinger. Planlagt nedetid vil bli varslet i Aktørportalen i forkant.

10. Brukerstøtte og veiledning

Dersom du som meddommer har behov for brukerstøtte eller veiledning i bruk av Aktørportalen, kan du ta kontakt med domstolen som behandler den aktuelle saken.

Kontaktinformasjon finnes ved å besøke den enkelte domstols nettsted, se domstoloversikt.

11. Nyhetsbrev

Som bruker av Aktørportalen samtykker du i at Domstolene i Norge kan benytte den registrerte e-postadressen til å sende ut informasjon ved behov, for eksempel ved større endringer på løsningen, samt for å sende ut varslinger ved hendelser.

12. Informasjonskapsler (cookies)

Aktørportalen er avhengig av å lagre enkelte informasjonskapsler ("cookies") i brukerens nettleser. En informasjonskapsel er liten fil som lagres i din nettlesers minne når du besøker eller samhandler med en nettside. Informasjonskapsler kan f.eks. inneholde informasjon som nettsiden trenger for å huske hvem du er hver gang du foretar deg noe, etter at du har logget inn. Under finner du en oversikt over alle informasjonskapsler som benyttes av Aktørportalen for Meddommere.

 

Informasjon om de ulike informasjonskapslene

 

MeddommerAktorportalen.Auth, ...AuthC1, ...AuthC2

Domene: meddommer.aktorportalen.no

Kryptert informasjonskapsel (oppdelt i flere deler) som inneholder en unik id som identfiserer deg som meddommer. Den inneholder også et "access token" (tidsbegrenset tilgangsnøkkel) som Aktørportalen trenger for å kunne hente saksinformasjon fra bakenforliggende tjenester på vegne av deg. Dette tokenet inneholder ditt fødselsnummer, i tillegg til et sett med ikke-identifiserende data som brukes til å validere at du har tilgang til ressursene du prøver å aksessere.

MeddommerAktorportalen.Correlation.OpenIdConnect

Domene: meddommer.aktorportalen.no

Inneholder en tilfeldig generert verdi som brukes til å beskytte mot visse typer angrep mot innloggingsprosessen.

MeddommerAktorportalen.Nonce.OpenIdConnect

Domene: meddommer.aktorportalen.no

Inneholder en tilfeldig generert verdi som brukes til å beskytte mot visse typer angrep mot innloggingsprosessen.

MeddommerAktorportalen.Anti-XSRF

Domene: meddommer.aktorportalen.no

Inneholder en tilfeldig generert verdi som brukes til å beskytte mot Cross Site Request Forgery (XSRF).

AUTH_SESSION_ID

Domene: oidc.domstol.no

Inneholder en tilfeldig generert verdi som benyttes ifm. innlogging mot ID-provider.

KC_RESTART

Domene: oidc.domstol.no

Inneholder et kodet token med en tilfeldig generert id og andre ikke-identifiserende data som trengs for å kunne restarte innlogging ved en eventuell time-out.

KEYCLOAK_SESSION

Domene: oidc.domstol.no

Inneholder en tilfeldig generert verdi som benyttes ifm. innlogging mot ID-provider.

KEYCLOAK_IDENTITY

Domene: oidc.domstol.no

Inneholder et kodet token med en tilfeldig generert id og andre ikke-identifiserende data som trengs for automatisk fornying av autentiseringssesjonen mot Aktørportalen. Dette skjer når brukeren foretar seg noe etter å ha vært inaktiv en viss tid.

Til toppen