En dag som meddommer

Slik kan din dag som meddommer se ut:

Klokken (kl.) 08.15 Møte  opp som angitt i innkallingen. 

Kl. 08.40 De to meddommerne blir møtt av tingrettsdommeren som har saken. På et møterom går de gjennom navn på tiltalte, advokatene og vitnene i saken. Ingen av dommerne har noen tilknytning til disse, dermed er ikke noen av dem inhabile.

Kl. 09.00 De tre dommerne går inn i salen fra en egen dommerinngang. Salen er full av tilhørere, en 9. klasse skal overvære saken. Alle reiser seg når dommerne kommer inn. 

Kl. 09.05 Aktor leser opp tiltalebeslutningen. En 44 år gammel mann er tiltalt for å ha slått samboeren sin flere ganger i ansiktet.- Erkjenner du deg skyldig? spør dommeren.- Ja, i det store og det hele, svarer tiltalte.

Kl. 09.15 Aktor får ordet til sitt innledningsforedrag, og tiltalte forklarer seg.

Kl. 09.45 Vitneførselen starter med det første vitnet.

Kl. 11.00 Prosedyrene fra aktor og forsvarer starter. Aktor mener volden hadde preg av mishandling, og vil at tiltalen skjerpes. Han foreslår 60 dagers samfunnsstraff. Forsvarer argumenterer for en betinget fengselsstraff.

KL. 12.15 Saken tas opp til doms. Både dommere og publikum forlater salen.

Kl. 12.45 Dommerne møtes til domskonferanse. Her diskuterer de om tiltalte er skyldig etter tiltalen, og i så fall; hvilken straff er riktig og passende?  Det springende punktet er om volden hadde karakter av mishandling eller ikke.

Dagen etter kl. 15.00 De tre dommerne møtes igjen for å gjennomgå domsutkastet som fagdommeren har skrevet. Alle tre må signere dommen. Denne gangen var alle tre enige i både skyldspørsmålet og straffutmålingen. Dommen er altså enstemmig. Da er meddommerne ferdige med tjenesten for denne gang.

 

Til toppen