Funksjonshemming

Domstolene vil så langt råd er legge til rette for meddommere med funksjonshemminger.

Dersom du er rullestolbruker, vil de fleste domstoler kunne håndtere dette. Ta kontakt med domstolen i forkant for best mulig tilrettelegging.

For deg som er hørselssvekket, er de fleste domstoler utstyrt med teleslynger. Også her, ta kontakt med domstolen i forkant for best mulig tilrettelegging.

Dersom du har svært dårlig hørsel eller syn, må det avklares med domstolen om du kan gjøre tjeneste som meddommer.

Ved mental sykdom, må det avklares med domstolen om du kan gjøre tjeneste som meddommer.

Hvis den som innkalles er mentalt eller fysisk ute av stand til å utføre oppgaven på en god måte, må det meldes fra til retten om det. Hvis man ikke selv er i stand til å melde fra, bør pårørende gjøre det. Du må levere legeerklæring, og domstolen vil så vurdere om du har lovlig fravær.

Til toppen