Sosiale medier og mediekontakt

Det er viktig ikke å diskutere saken i sosiale media. Det kan gjøre deg som meddommer inhabil og rettssaken må starte på ny. Også generelle utsagn i sosiale medier kan gjøre deg inhabil.

I enkelte saker kan journalister og andre ta kontakt med meddommere for uttalelse. Som meddommer bør du helt unnlate å kommentere forhandlingene og dommen, siden man lett kan komme til å si noe som kan bli misforstått eller misbrukt i ettertid. En måte å takle dette på er å si at: "Det retten mener fremgår av dommen og jeg har ikke noe å legge til".

Det er uvanlig, men har skjedd, at meddommere er blitt vist med navn og bilde i sosiale medier i forbindelse med rettssaker.Ta kontakt med domstolen dersom du opplever noe slikt. Å være meddommer er et offentlig verv og de fleste dommer er offentlige. Det er derfor ikke straffbart å fortelle hvem som er dommer i saken.  

Til toppen