Rettssystemet

Meddommerordningen har røtter tilbake til middelalderen. I denne seksjonen ser vi på prinsippene bak ordningen. Vi ser også hvilke sakstyper vi har i domstolene og hvilke saker meddommere deltar i. Deretter gir vi en oversikt over de instansene som de alminnelige domstolene består av. Til slutt viser vi en oversikt over hvem de ulike aktørene i retten er og hvor de sitter rettssalen.

Til toppen