Slik avgjøres en sak

Det er ulike regler for domstolenes behandling av straffesaker og sivile saker. Meddommernes plass i de to rettsprosessene er også ulike. Her får du oversikter over hvordan rettsprosessene gjennomføres.

Til toppen