Om domstolane

På desse sidene gis ei oversikt over domstolane i Noreg.

Dei alminnelege domstolane i Noreg er Høgsterett, lagmannsrettane og tingrettane.
I tillegg finns enkelte domstolar med spesielt avgrensa kompetanse (særdomstolar) som jordskifterettane og Arbeidsretten.


For statistikk over saksavviklingstid, antall saker og så bortetter, sjå www.domstol.no/statistikk


Til toppen