Diskusjonstema

Her er nokre medieoppslag som kan vere grunnlag for ein diskusjon om rettsaker og rettssamfunnet.

Under finst døme på tema frå domstolane som kan diskuterast i klasserommet for å auke forståinga av korleis det norske rettssystemet fungerer.

Dømt for omsorgssvikt

https://lovdata.no/dokument/HRSTR/avgjorelse/hr-2019-1675-a

Fem råd for bruk av sosiale medier

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/kajqQA/I-sosiale-medier-er-alt-et-tastetrykk-unna-Ogsa-fengselsstraff--Jens-Johan-Hjort

Utro småbarnsfar tapte huset

http://rett24.no/articles/utro-smabarnsfar-tapte-huset-til-forsmadd-dommerdatter

Trump uenig med dommere

http://www.dagbladet.no/nyheter/det-er-nesten-sa-man-ikke-tror-det-man-horer/67007456

Ein straffesak som eit  oppgjer

http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Derfor-er-straffesaken-mot-Behring-Breivik-viktig-6707111.html

Å få forklare seg i retten

http://www.adressa.no/meninger/article1730185.ece 

Straffene er strengere enn vi tror

http://www.domstol.no/DAtemplates/Article____24016.aspx?epslanguage=NO

Juridisk ansvar for videoer

http://www.tv2nyhetene.no/utenriks/googlesjefer-doemt-til-fengselsstraff-i-italia-3148317.html

Dommer-blogg

Se fleire diskusjonstema i Dommerbloggen.

Til toppen