Ordkobling roller i rettsystemet

Hvem gjør hva i rettssystemet? Ranger boksene slik at ordet til venstre passer til en forklaring i kolonnen til høyre.

 • Stortinget
 • Vitne
 • Dommeren
 • Forsvarer
 • Aktor
 • Den tiltalte
 • Bistandsadvokat
 • Høyesterett
 • Fastsetter lov og strafferamme
 • Vurderer bevis og tolker loven
 • Øverste domstol i Norge
 • Legger fram tiltale mot noen for å ha gjort noe som loven sier er straffbart
 • Ivaretar rettighetene til den som er tiltalt
 • Mistenkt for å ha gjort noe straffbart
 • Skal ivareta rettighetene til den som offer (fornærmede) i saken
 • Skal forklare sannheten om hva han eller hun har sett eller opplevd
Til toppen