Betalingsinformasjon

Om innbetaling av rettsgebyr og krav til domstolene.

Domstolene krever inn rettsgebyr ved å sende deg en faktura.

Savner du faktura, så kontakter du den aktuelle domstolen om dette.

Ved betaling av faktura fra utlandet:

Nordea Bank Norge ASA, N-0107 Oslo, Norway International Bank Account Number/IBAN: NO8963450509304 Bank Identifier Code/SWIFT: NDEANOKK
Betalingsinformasjon: Kidnummer og/eller saksnummer

Fakturabetaling gjelder ikke notarialbekreftelser

Notarialbekreftelser betales på forskudd (kort/kontant) når du mottar bekreftelsene.

Til toppen