Skjønn

I eit skjønn er oppgaven til domstolen å fastsette ei erstatning for at ein part avstår eiendom.

Dette kan til dømes vere til fordi det skal byggast veg eller kraftanlegg. Erstatninga kan også vere for tap av rettar over fast eigedom.

Til toppen