Tilrettelagt avhøyr

Barn under 16 år eller personar med psykisk utviklingshemming kan sleppe å møte i retten. I staden forklarer dei seg før rettssaka i såkalla tilrettelagde avhøyr. Dette blei før kalla dommaravhør, men ansvaret er no lagt til politiet.

Les meir om korleis avhørene skjer

- www.politiet.no

- Statens barnehus 

 

Til toppen