Personvern i domstolene og Domstoladministrasjonen

På disse sidene finner du personvernerklæringen til domstolene og Domstoladministrasjonen (DA), informasjon om personvernombudet og framgangsmåten for å utøve dine rettigheter, som for eksempel å be om innsyn i personopplysninger.

Personvernerklæring og informasjonskapsler

Personvernerklæringen forteller om hvordan domstolene og Domstoladministrasjonen (DA) samler inn og bruker personopplysninger og hvilke informasjonskapsler (cookies) som benyttes på vår nettside. Det finnes også generell informasjon om hvilke rettigheter du har i forbindelse med at dine personopplysninger samles inn.

Personvernombud

Det er utpekt et felles personvernombud for domstolene, Finnmarkskommisjonen, Tilsynsutvalget for dommere (TU) og Innstillingsrådet for dommere (IR) og Domstoladministrasjonen (DA). Personvernombudet kan gi veiledning i spørsmål knyttet til disse organenes behandling av dine personopplysninger.

Dine rettigheter

De som er registrert i våre systemer har rett til informasjon om vår behandling av personopplysninger og rett til innsyn i egne opplysninger. Du har også rett til å be om at uriktige eller ufullstendige opplysninger blir rettet eller supplert. I enkelte tilfeller har du også rett til å protestere mot behandlingen eller be om at opplysningene slettes. Mer informasjon om dine rettigheter og hvordan du går frem for å benytte rettigheten finner du under dette punktet.

Til toppen