Vitne i retten

Bildet viser et vitne og dommerpodiet

omstolene treffer avgjørelser bare på bakgrunn av det som kommer fram i retten. Derfor må vitner forklare seg for retten slik at dommerne får høre vitneforklaringen selv om man tidligere ha forklart seg for politiet. Ved å vitne kan du bidra til at domstolen treffer en riktig avgjørelse. Vitner har derfor plikt til å snakke sant, og falsk forklaring for retten kan straffes med fengsel.

Lenke til brosjyren Vitne i en straffesak.

Se også spørsmål og svar for unge vitner.  

Vi har også laget en app for deg som skal vitne. Den kan du laste ned her for Android eller iPhone.