Aktuelt

Nyhetsarkiv 2013 / 2012201120102009 / 2008 / 2007 / 2006

Siste nr av Rett på sak er ute

I andre nr av Rett på sak kan du lese om: * En stor meddommerundersøkelse: dømmes vi av likemenn?  * Hvordan domstolene i Tyrkia har blitt et verktøy for regimet: høyaktuell sak om hvordan en dommer måtte rømme fra landet med familien sin

Les mer

Aktørportalen i alle domstoler, og obligatorisk bruk

Det skjer spennende ting i digitaliseringsarbeidet! Forskift om obligatorisk bruk av Aktørportalen vil etter planen tre i kraft 15. september 2018. Domstoladministrasjonen har også besluttet at Aktørportalen skal rulles ut til alle domstoler. Det utarbeides nå en utrullingsplan som legger opp til at alle tingretter og Høyesterett vil tilby Aktørportalen innen utgangen av 2018, og jordskifterettene vil komme på i løpet av 2019.  

Les mer

Strategisk plan "Domstolene 2025"

Styrket uavhengighet, en bruker- og utviklingsorientert konfliktløser, samsvar mellom ressurser og oppgaver samt digitalt rettsliv. Det er fire mål som domstolene skal jobbe med de kommende årene.

Les mer

Høring - forslag til ny forskrift om meddommere

Domstoladministrasjonen har sendt forslag til ny forskrift om fortegnelser over meddommere på høring. Det er åpent for alle å inngi høringsuttalelse innen fristen 25. juni 2018.

Les mer

Årsrapport for domstolene i Norge

I årsrapporten for Norges domstoler 2017 kan du blant annet lese om tiltroen til domstolene, om statistikk og saksavvikling, regnskap, antall ansatte og om sentrale utviklingsprosjekter.  

Les mer

Nedgang i meddomsrettssaker

Antallet meddomsrettssaker som kom inn til tingrettene sank med ti prosent i 2017. Nedgangen i antall saker gjelder også for tvistemål. Men det er store lokale variasjoner. Det viser årsstatistikken for Norges domstoler.

Les mer

Nytt nr av Rett på sak er ute

* Kraftig nedgang i meddomsrettssaker i 2017 * Hvilke digitale løsninger kommer i år? * Mer fokus på brukerne og andre strategier som domstolene må prioritere framover

Les mer