Aktuelt

Nyhetsarkiv 2013 / 2012201120102009 / 2008 / 2007 / 2006

Strategisk plan "Domstolene 2025"

Styrket uavhengighet, en bruker- og utviklingsorientert konfliktløser, samsvar mellom ressurser og oppgaver samt digitalt rettsliv. Det er fire mål som domstolene skal jobbe med de kommende årene.

Les mer

Høring - forslag til ny forskrift om meddommere

Domstoladministrasjonen har sendt forslag til ny forskrift om fortegnelser over meddommere på høring. Det er åpent for alle å inngi høringsuttalelse innen fristen 25. juni 2018.

Les mer

Årsrapport for domstolene i Norge

I årsrapporten for Norges domstoler 2017 kan du blant annet lese om tiltroen til domstolene, om statistikk og saksavvikling, regnskap, antall ansatte og om sentrale utviklingsprosjekter.  

Les mer

Nedgang i meddomsrettssaker

Antallet meddomsrettssaker som kom inn til tingrettene sank med ti prosent i 2017. Nedgangen i antall saker gjelder også for tvistemål. Men det er store lokale variasjoner. Det viser årsstatistikken for Norges domstoler.

Les mer

Nytt nr av Rett på sak er ute

* Kraftig nedgang i meddomsrettssaker i 2017 * Hvilke digitale løsninger kommer i år? * Mer fokus på brukerne og andre strategier som domstolene må prioritere framover

Les mer