Meny

Nyhetsarkiv 2013 / 2012201120102009 / 2008 / 2007 / 2006

Nordiske land topper rettsikkerhetsindeks (01.02.18)

Norge er rangert som land nummer to i verden når det gjelder rettsikkerhet. Det er World Justice Project som nå har lagt fram sin WJP Rule of Law Index.

Les mer
Rettsgebyr på 1130,- kroner (29.12.17)

Rettsgebyret er fra 1. januar 2018 på 1 130 kroner. Se oversikt for ulike saker på www.domstol.no/rettsgebyr

Les mer
Podkast om hurtigspor i straffesaker (22.12.17)

Kan lynrask behandling av straffesaker faktisk styrke rettssikkerheten til den siktede?

Les mer
Rekordhøy tiltro til domstolene (19.12.17)

Innbyggernes tillit til norske domstoler er høyere enn noen gang. Ni av ti har svært eller ganske stor tiltro til domstolene. Det viser den årlige tiltroundersøkelsen for domstolene. Åpenhet og avgjørelser av god kvalitet innen rimelig tid er viktige årsaker, sier høyesterettsjustitiarius Toril M. Øie.

Les mer
Vielser flyttes til kommunene (15.12.17)

Skal du gifte deg etter 1. januar 2018? Da må du henvende deg til kommunen.

Les mer
Internasjonal pris til norsk vitnestøtteordning (30.10.17)

Vitnestøtte i norske domstoler vant Crystal Scales of Justice Award 2017. Prisen ble delt ut av Europarådet gjennom European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ).

Les mer
Domstolene og statsbudsjettet (12.10.17)

- Det er sterkt beklagelig at Regjeringen også for neste år kutter i domstolenes driftsbudsjett gjennom den så kalte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE). Domstolene er ikke en del av byråkratiet. Det sier Domstoladministrasjonens direktør Sven Marius Urke i en kommentar til statsbudsjettet.

Les mer
Vitnestøtte nominert til Europarådspris (06.10.17)

Ordningen med vitnestøtte i norske domstoler er nominert til Europarådspris for beste domstolinitiativ.

Les mer
Podkast om Jensen/Cappelen-saken (20.09.17)

Den første podkasten i serien  "Rett på sak" fra Norges domstoler har Jensen/Cappelen-saken som hovedtema.
Les mer
Ny tingrett for Sogn og Fjordane (30.06.17)

Frå 1. juli vil nye Sogn og Fjordane tingrett vere domstolen for dei aller fleste i fylket. Rettskrinsen vil omfatte 25 kommunar og ha tinghus både i Førde og i Sogndal. I tillegg er det fast rettssal på Nordfjordeid der vi er samlokalisert med jordskifteretten. Domstolen kan og sette rett i Florø.

Les mer
Går for nytt tinghus i Bergen (28.06.17)

Med en omfattende rehabilitering får Bergen i realiteten et nytt  tinghus. Dette blir et moderne domstolbygg og det mest omfattende tinghusprosjektet i Norge noen gang. For Domstoladministrasjonen har dette vært et prioritert prosjekt når det gjelder nye domstolbygg. Dette sier Domstoladministrasjonens direktør Sven Marius Urke i en kommentar til at Regjeringen har  gitt klarsignal til forprosjektet for en totalrenovering av tinghuset i Bergen.

Les mer
Samlokalisering i Kongsvinger (13.03.17)

13. mars markerte Glåmdal tingrett og Glåmdal jordskifterett samlokalisering i utvidet tinghus.

Les mer
- Foreslår at domstolene tar over barnesakene (09.03.17)

Det regjeringsoppnevnte utvalget som har utredet spørsmålet om særdomstoler ("Særdomstolutvalget") avga sin innstilling til statsrådene Per-Willy Amundsen og Solveig Horne torsdag 9. mars.

Les mer
Arbeid mot korrupsjon evaluert (20.02.17)

Europarådets anti-korrupsjonsorgan GRECO har laget en ny rapport om korrupsjon i nasjonalforsamlinger, domstoler og påtalemyndighet i Norge.

Les mer
Tingrettene i Vestfold ønsker sammenslåing (17.02.17)

Tingrettene i Horten, Sandefjord, Tønsberg og Larvik er i dialog om å slå seg sammen til Vestfold tingrett.

Les mer
Felles domstolledelse (13.02.17)

Styret i Domstoladministrasjonen besluttet mandag at det etableres permanent felles ledelse for Alstahaug tingrett, Brønnøy tingrett og Rana tingrett, og at det etableres permanent felles ledelse for Nord-Gudbrandsdal tingrett og Sør-Gudbrandsdal tingrett. Ordningen etableres permanent så snart fast, felles domstolleder er utnevnt. De to domstollederstillingene vil bli lyst ut snarest.

Les mer
Domstolene driver godt (10.02.17)

Tingrettene får inn stadig flere saker til behandling, spesielt straffesaker. Likevel går saksbehandlingstiden ned.  For lagmannsrettene økte saksbehandlingstiden i straffesaker, men gikk ned for tvistesaker. Årsstatistikken viser at domstolene jobber meget godt, mener direktøren i  Domstoladministrasjonen.

Les mer
Domstolsbehandling av statsborgerskap (09.02.17)

9. februar er det høring på Stortinget om domstolsbehandling ved tilbakekallelse av statsborgerskap. Domstoladministrasjonen deltar og reiser en rekke spørsmål ved forslaget.

Det gjelder blant annet at domstolenes funksjon endres fra å være kontrollerende til å være utøvende.

Les mer
Lihkku beivviin! (06.02.17)

Domstoladministrasjonen gratulerer det samiske folk og alle oss andre på den samiske nasjonaldag, som i år dessuten markerer 100-årsjubileum for det første samiske landsmøtet.

Les mer
Sogn og Fjordane får én tingrett (03.02.17)

Regjeringen har i statsråd 3. februar besluttet at Sogn tingrett og Fjordane tingrett slås sammen til én domstol med hovedsete i Førde.

Les mer
Nye nettsider for deg som er valgt til meddommer (17.01.17)

For deg som er ny eller reoppnevnt meddommer er det laget nye nettsider på domstol.no.

Les mer
Bedre støtte for nye meddommere (21.12.16)

Som ny meddommer er det mye ukjent som man lurer på. Et nytt nettsted, en film, introduksjonskurs på nett og en veileder er blant tiltakene som fra 2017 skal være tilgjengelige for landets meddommere. Det skriver domstolmagasinet Rett på sak nr 4/2016.

Les mer
Høringsuttalelse om endringer i barnelov (20.12.16)

Domstoladministrasjonen er kritisk til deler av forslag om endringer i barneloven.

Les mer
Ny tingrett for Bergen og Nordhordland (19.12.16)

Bergen tingrett og Nordhordland tingrett går frå årsskiftet saman til ein ny domstol, Bergen tingrett. Då får meir enn 450 000 innbyggjarar frå Austevoll i sør til Gulen i nord ein felles domstol.

Les mer
Jubileumsseminar om samerett (16.12.16)

Onsdag 8. februar 2017 arrangerer Domstoladministrasjonen et jubileumsseminar om samerett i Trondheim. Her vil det bli blant annet bli innlegg om samerett og internasjonal urfolksrett ut fra domstolenes, advokatenes og politiets perspektiv.

Les mer
Ny film for meddommere (05.12.16)

Her er en ny introduksjonsfilm for deg som er valgt til å være meddommer. 

Les mer
Narkotikaprogram med domstolkontroll (23.11.16)

Les mer om narkotikaprogram med domstolkontroll. Et særvilkår ved betinget fengsel som skal gjøre den domfelte rusfri og styre vedkommende vekk fra mer kriminalitet.

Les mer
Witness in court- vitneapp på engelsk (04.11.16)

Appen "Vitne i retten?" finnes nå i engelsk utgave.

Les mer
Flytting av Sunnmøre tingrett (25.10.16)

Sunnmøre tingrett og Frostating lagmannsrett flyttar til nye lokale på Skansekaia 2, med virkning frå 1. november 2016.

Les mer
Nordiske land topper rettstatsliste (20.10.16)

Alle de nordiske land blir rangert i topp blant verdens beste rettsstater idet internasjonale "Rule of Law Index" som ble presentert 20. oktober. Norge kommer som land nummer to, rett bak Danmark.

Les mer
Rettens dag i Oslo 22. oktober (12.10.16)

Oslo tingrett, Oslo byfogdembete og Høyesterett inviterer alle til å få et innblikk i rettssystemet den 22. oktober.

Les mer
Vil avvikle juryen (06.10.16)

Regjeringen vil avvikle juryen og utrede færre domstoler

Les mer
Statsbudsjettet: Domstolene blir digitalisert (06.10.16)

I forslaget til statsbudsjett settes det av midler til digitalisering av domstolene. Les Domstoladministrasjonens kommentar til satsingen (pressemelding, pdf)

Les mer
Forslag om ny Sogn og Fjordane tingrett (06.10.16)

Regjeringen foreslår å opprette en ny Sogn og Fjordane tingrett, som vil erstatte de to tingrettene i fylket.

Les mer
Nå skal opptak i retten prøves ut (29.09.16)

I oktober vil de første rettssakene med opptak i retten prøves ut i Tromsø tinghus. Både lyd og bilde skal tas opp i et prøveprosjekt for å teste ut hvordan dette senere kan gjøres over hele landet.

Les mer
Dommeres sidegjøremål (05.09.16)

Det har vært oppmerksomhet i media om at enkelte dommere ikke har registrert sine investeringer slik de skal. Her fines litt mer info om ordningen og du kan se hvilken informasjon som finnes om hver enkelt dommer.

Les mer
Meddommere i Norge (19.08.16)

Det har vært mye oppmerksomhet om meddomme i Norge det siste. Både på grunn av enkeltsaker og fordi nesten 50 000 meddommere nå er valgt for en kommende fireårsperiode.

Les mer
Kongsberg og Eiker tingrett fra 1. juli (28.06.16)

Fra 1. juli vil nye Kongsberg og Eiker tingrett være domstolen for mange i Buskerud. Rettskretsen vil bestå av ni kommuner og ha tinghus både i Kongsberg og i Hokksund.

Les mer
Har undersøkt hvor attraktivt dommeryrket er (22.06.16)

En undersøkelse viser at dommerstillinger generelt har et sterkt omdømme blant jurister. Muligheter for spesialisering og høyere lønn gjør at noen av de beste juristene likevel gjør andre yrkesvalg.

Les mer
Rapport om foreldretvister i retten (08.06.16)

En ny rapport har kartlagt foreldretvister etter barneloven.

Les mer
Foreslår Sogn og Fjordane tingrett (07.06.16)

Regjeringen foreslår å opprette en ny Sogn og Fjordane tingrett, som da vil erstatte de to tingrettene i fylket.

Les mer
Endelig midler til sikkerhet i Oslo tinghus (11.05.16)

- Det er svært positivt at Regjeringen i revidert nasjonalbudsjett foreslår midler til sikkerhetstiltak i Oslo tinghus.  Domstoladministrasjonen (DA) og Oslo tingrett har i mange år arbeidet for å gjøre tinghuset sikrere både for ansatte og brukere. Dette må være første skritt i retning av å styrke sikkerheten i flere tinghus. Det sier DAs direktør Sven Marius Urke i en kommentar til revidert nasjonalbudsjett (RNB). 

Les mer
Schei takket av (29.02.16)

1. mars tar Toril M. Øie over som Høyesterettsjustitiarius.

Les mer
Øie ny justitiarius (19.02.16)

Toril Øie ble utnevnt til ny justitiarius i Høyesterett av Kongen i statsråd 19. februar.

Les mer
Stort trykk på domstolene 2015 (15.02.16)

Antallet saker inn til domstolene økte i 2015. Færre tingretter og ingen lagmannsretter når målene for saksbehandlingstid. Det viser årsstatistikken 2015 for domstolene i Norge der du også¨kan se resultat for hver enkelt domstol.

Illustrasjonsbilde

Les mer
Ny ankeordning for jordskifterettene (18.12.15)

Fra årsskiftet forsvinner landets jordskifteoverretter og blir en del av lagmannsrettene. For de som blir involvert i en anke over avgjørelse i en jordskifterett innebærer det en forenkling.

Les mer
Justiskomiteen om domstolsbudsjett (10.12.15)

En liten økning i  bevilgninger til domstolene og færre sammenslåtte domstoler. Det var noe av innholdet når Justiskomiteen torsdag ettermiddag kom med sin innstilling til forslaget til statsbudsjett.

Les mer
Justiskomiteen om domstolstruktur (01.12.15)

Regjeringen har i forslaget til statsbudsjett lagt opp til å slå sammen ti tingretter til fem, og signaliserte samtidig ytterligere endringer i domstolstrukturen. DA har i høst arbeidet med å utarbeide et forslag til endringer med sikte på å oversende dette til Justisdepartementet i januar.

Les mer
Søkerliste ny høyesterettsjustitiarius (19.11.15)

Søknadsfristen til embetet som ny justitiarius i Høyesterett har gått ut.

Les mer
Arbeider videre med struktur (10.11.15)

Domstoladministrasjonens (DA) styre har gitt administrasjonen fullmakt til å arbeide videre med forslag til sammenslåinger av domstoler.

Et forslag skal legges fram til behandling på styremøte 26. januar. Hvis forslaget blir vedtatt, blir det sendt til Justisdepartementet (JD) for politisk behandling.

Les mer
Rekordmange vil bli justitiarius (16.10.15)

Rekordmange vil bli høyesterettsjustitiarius. En måned før fristen går ut bekrefter seks personer at de kommer til å søke.

Les mer
Statsbudsjettet forsinker moderniseringen av domstolene (07.10.15)

Forslaget til statsbudsjett forsinker moderniseringen av domstolene. Det sier Sven Marius Urke, direktør i Domstoladministrasjonen

 

Les mer
Ingen endringer i rettskretser i Oslo-regionen (28.09.15)

Domstoladministrasjonens styre går ikke inn for å forandre på rettskretsinndelingen i Oslo-regionen. Det er i tråd med direktørens saksframlegg 

Les mer
Færre tingretter klarer fristene (23.09.15)

Saksbehandlingstiden i tingrettene stiger innenfor alle sakskategorier .  I noen domstoler vil det ta over 8 måneder for å få behandlet en tvistesak .  i andre fem måneder eller mer for å få behandlet en meddomsrettssak.

Les mer
Utreder sammenslåing av domstoler (18.09.15)

Domstoladministrasjonen (DA) vil i høst vurdere å fremme et forslag om å slå sammen domstoler. Det tas sikte på at et eventuelt forslag skal være ferdig i løpet av året, og oversendes Justisdepartementet.

Les mer
Forsvareraksjon - avgjørelse fra Borgarting (27.08.15)

Borgarting lagmannsrett har nå behandlet fire anker som berører varetektsfengsling uten forsvarer til stede.

Les mer
Høring - Forskrift om felles dommerembeter (20.07.15)

Domstoladministrasjonen (DA) kan med hjemmel i domstolloven § etablere faste dommerembeter som er felles for flere domstoler, og fastsette forskrifter for hvordan felles dommerembeter organiseres.

Les mer
Høyesterett 200 år (30.06.15)

Høyesterett markerer nå 200-årsjubileum. Tirsdag 30.6. kan du følge markeringen på NRK 1 fra kl 1050.  1. juli er det åpent hus i Høyesterett.

 

Les mer
Når tiltalte er barn (08.06.15)

I Asker og Bærum tingrett startet 8. juni en sak der tiltalte er et barn. I denne artikkelen forklarer tingrettsdommer Ina Strømstad hvilke utfordringer en slik sak kan medføre.

Les mer
Nye pressesider på domstol.no (30.04.15)

Dagens pressesider på domstol.no vil fra 11. mai 2015 bli erstattet med nye.

Les mer
Film for barn om foreldretvister (20.03.15)

Hva skjer i domstolen når mamma og pappa krangler om meg? Det er tema for denne filmen rettet mot barn.

Les mer
Stor auking av arbeidsrettssaker til domstolane (25.02.15)

Domstolane fekk inn 19 prosent fleire arbeidsrettssaker i 2014 enn året før.  I Rogaland er det ein auking på 100 prosent. Til saman kom det inn 1193 arbeidsrettssaker til tingrettane. Det viser ny statistikk frå Domstoladministrasjonen.

Les mer
Rekordmange tvistesaker til domstolene (20.02.15)

Det kommer inn flere tvistesaker til domstolene enn noen gang tidligere. Samtidig er det en nedgang i antall meddomsrettssaker til tingrettene. Den samlede saksmengden har ført til press på tingrettene. For første gangen på ti år nås ikke målet om å gjennomsnittlig behandle meddomsrettssaker i løpet av tre måneder.

Les mer
Engelsk er vanligste språk for tolking i retten (19.02.15)

Engelsk er det mest brukte språken for tolking i norske domstoler. Det viser en undersøkelse som Domstoladministrasjonen har gjennomført.

Les mer
Konferanse 2. mars 2015 - En domstol på barns premisser (06.02.15)

Barneombudet og Domstoladministrasjonen inviterer til konferansen En domstol på barns premisser. Denne finner sted 2. mars 2015 på Hotel Bristol i Oslo.

Les mer
Gratulerer med samefolkets dag! (06.02.15)

I dag markeres samefolkets dag mange steder rundt om i landet.

Les mer
Retningslinjer for sakkyndigarbeid (02.02.15)

Et utvalg nedsatt av Advokatforeningen, Dommerforeningen, Riksadvokaten og Regjeringsadvokaten har utarbeidet retningslinjer for sakkyndigarbeid i domstolene.

Les mer
Krekar-saken i Oslo tingrett (30.01.15)

I uke 5 behandler Oslo tingrett klagen på politiets beslutning om flytte Mulla Krekar til Kyrksæterøra. Her gis en oversikt over hvordan en slik sak behandles:

Les mer
Bedre løsninger i foreldretvister (16.01.15)

Sør-Trøndelag tingrett og familievernkontoret i Sør-Trøndelag har etablert et prosjekt for å styrke samarbeidet i foreldretvister med høyt konfliktnivå.

Les mer
200 år med Norges Høyesterett  (08.01.15)

I løpet av 2014 ble 200-årssjubileet av Grunnloven  rikelig markert. Nå er turen kommet til Høyesterett.

Les mer
Tiltroen til domstolene slår nye rekord (18.12.14)

Nær ni av ti sier nå at de har svært stor eller ganske stor tiltro til domstolene. Årets tiltroundersøkelse for domstolene bekrefter en sterk økning i tiltroen over mange år. En bemerkelsesverdig høy tillit, sier professor Peggy Brønn ved Bis institutt for kommunikasjon og kultur i siste nummer av domstolmagasinet Rett på sak.

Les mer
Ny domstolstruktur i Oslo-regionen? (21.11.14)

Den framtidige befolkningsveksten i Oslo-regionen blir en utfordring for domstolene i området. En prosjektgruppe foreslår derfor alternative modeller for hvordan domstolene inndeles i framtiden.

Les mer
Bruker lavest budsjettandel på domstoler (11.11.14)

Norge er det land i Europa som bruker lavest andel penger på domstolene som andel av BNP. Det viser den siste evalueringsrapporten fra Europarådets kommisjon for effektivitet i rettspleien (CEPEJ).

Les mer
Nytt nummer av Rett på Sak (11.11.14)

I siste nummer av domstolmagasinet Rett på Sak kan du blant annet lese flere artikler om digitalisering i domstolene, om vekst i barnesaker, om hva dommerfullmektigene arbeider med samt om den nye ungdomsstraffen. Dessuten er det portrettintervju med nye tingrettsdommeren Inga Bejer Engh.

Les mer
Første kvinnelige førstelagmann på 25 år (17.10.14)

Magni Elseim ble i dag utnevnt til førstelagmann i Gulating lagmannsrett. Hun etterfølger Bjørn Solbakken. Elsheim er i dag lagdommer i samme domstol.

Les mer
Domstolene og Grunnloven (03.10.14)

Mange dommere var sentrale når Grunnloven ble skrevet i 1814. På domstolenes nettsted er det publisert noen dokumenter og artikler som gir bakgrunn for grunnlovsjubileet og domstolenes rolle. Flere artikler vil bli publisert etter hvert.

Gå til www.domstol.no/1814

Les mer
Flere tvister til domstolene (28.08.14)

Domstolene får inn stadig flere saker. Økningen kommer fremst innenfor tvistemål som nå har nådd rekordnivå. Det viser halvårsstatistikken for domstolene.

Les mer
Rekordmange saker til jordskifterettane (26.08.14)

Første halvår 2014 har det kome inn rekordmange nye saker til jordskifterettane. Nå aukar også restansane. Jordskifterettsleiar Ivar Øygard har saumfara statistikken.

Les mer
Snubletråder i straffeprosessen (14.08.14)

En arbeidsgruppe har kartlagt hvilke feil ved saksbehandlingen og lovanvendelsen som fører til opphevelse av straffedommer. Arbeidsgruppen anbefaler flere kompetansetiltak for å redusere antallet opphevelser.

Les mer
Indre Finnmark tingrett 10 år (30.06.14)

Indre Finnmark tingrett 10 års jubileum ble høytidelig markert med gjester og taler på sankthansaften 2014. For nøyaktig for 10 år siden ble det skrevet rettshistorie da Sis-Finnmárkku diggegoddi / Indre Finnmark tingrett ble etablert som en førsteinstansdomstol for kommunene Kautokeino, Karasjok, Porsanger, Tana og Nesseby. Tingretten fikk mange lovord for godt utført arbeide.  

Les mer
Forebygging av korrupsjon (25.06.14)

En evaluering av Norges arbeid med forebygging av korrupsjon i nasjonalforsamlinger, domstoler og påtalemyndighet er nå foretatt. Rapporten er laget av Europarådets overvåkingsorgan GRECO.

Les mer
Norden har best rettssikkerhet (23.04.14)

De nordiske land kommer i særklasse best ut i den rettssikkerhetsindeks for 2014 som World Justice Project nylig har presentert. De fire første plassene går til Danmark, Norge, Sverige og Finland. Det skriver domstolmagasinet Rett på sak.

Les mer
Strukturendringer i domstolene (02.04.14)

Domstoladministrasjonen har på oppdrag fra Justisdepartementet innhentet domstolledernes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av  domstoler.

Les mer
Domstolloven på engelsk (21.03.14)

Nå finnes endelig domstolloven på engelsk.

Les mer
Fra domstoler til kommuner (14.03.14)

Er det noen oppgaver som kan overføres fra domstolene til kommunene? Det spør regjeringen i forbindelse med en eventuellt kommunereform. Domstoladministrasjonen svarer ja.

Les mer
Samisk ordliste for juridisk terminologi (06.02.14)

Det er viktig at alle som vil, kan bruke samisk som et likestilt språk i rettsprosesser. På nettstedet for samiske læremidler finnes en juridisk ordliste på samisk, se http://ovttas.no/nb/node/14403.

Les mer
Meddommernes tilbakeblikk på 22. juli-saken (19.12.13)

I nyeste nummer av domstolmagasinet Rett på sak kan du blant annet lese om meddommerne i 22. juli-saken og deres tilbakeblikk på saken.

 

Les mer
Satsing på IKT og sikkerhet i domstolene, mindre til drift. (14.10.13)

- Med forslaget til statsbudsjett har vi endelig fått forståelse for behovet av å oppgradere domstolenes IKT-løsninger. Det er gledelig. Urovekkende er lavere driftsbudsjett i en tid når saksmengden øker og politiet får store økninger. Det gir grunnlag for ubalanse i straffesakskjeden. Det sier direktør Willy Nesset, Domstoladministrasjonen (DA), i en kommentar til statsbudsjettet.

Les mer
Veileder i barnebortføringssaker (16.09.13)

Foreslår at alle barnebortføringssaker blir lagt til en rettskrets.
Barnebortføringssaker er godt egnet for rettsmekling, men vil kreve en form av spesialisering.

Les mer
Lovisa vant internasjonal IKT-pris (27.06.13)

Torsdag 27. juni ble Domstoladministrasjonen (DA) og konsulentselskapet Computas tildelt den internasjonale prestisjeprisen «Global Awards for Excellence in Adaptive Case Management» (ACM).

Les mer
Ny jordskiftelov sanksjonert i statsråd  (25.06.13)

Stortinget vedtok 13.6. 2013 ny jordskiftelov og loven ble sanksjonert i statsråd 21. juni. Den nye loven skal tre i kraft 1.1.2016

Les mer
Utvidet domstolsamarbeid på Helgeland (04.06.13)

Alstahaug tingrett og Brønnøy tingrett har lenge hatt et nært og godt samarbeid om avvikling av sivile saker og straffesaker. Nå utvides dette samarbeidet. Fra årsskiftet etableres det en ordning med en felles tingrettsdommer som skal betjene begge domstolene.

Les mer
Domstolene oversett i RNB (07.05.13)

Når Revidert nasjonalbudsjett ble presentert tirsdag var det lite nytt for domstolene. DA-direktør Tor Langbach mener Norge burde ha råd til å trygge driften til domstolene. Overfor Regjeringen har DA understreket behovet for flere stillinger, adgangskontroll i de største domstolene samt mer til IKT-utstyr. Den eneste reelle justeringen var finansiering av tre nye utredere til Høyesterett.

Les mer
Urke ny direktør i Domstoladministrasjonen (06.05.13)

Sven Marius Urke, 53 år, er ansatt som ny direktør i Domstoladministrasjonen (DA) fra nyttår. Urke vil ta over etter Tor Langbach som slutter i stillingen i høst.

Les mer
Halvparten av alle nye dommere er kvinner (09.04.13)

Utviklingen med en høy kvinneandel blant nyutnevnte dommere fortsetter. 52 prosent av dommere utnevnt til de alminnelige domstolene i 2012 var kvinner. – Dette har nå vært en tendens over flere år, og viser at mange svært dyktige jurister ønsker å bli dommere, sier avdelingsdirektør Willy Nesset i Domstoladministrasjonen.

Les mer
Forslag til ny jordskiftelov i statsråd (22.03.13)

Regjeringen har i dag oversendt forslag til ny jordskiftelov til behandling i Stortinget.

Les mer
Langbach søker ikke nytt åremål (04.02.13)

Tor Langbach søker ikke nytt åremål som direktør i Domstoladministrasjonen.

Les mer
60 000 lekdommere (14.01.13)

Er du en av de ca. 60 000 meddommere og lagrettemedlemmer som fra årsskiftet er oppnevnt før en fireårsperiode? På www.domstol.no/lekdommer finner du veiledning.

Les mer
Større tiltro til domstoler enn til politiet (03.01.13)

85 prosent av innbyggerne har svært stor, eller ganske stor, tiltro til domstolene. For første gang siden målingene startet er det flere som viser slik tiltro til domstolene enn til politiet. Det viser den årlige tiltro-undersøkelsen som Ipsos MMI utfører for Domstoladministrasjonen og som er redoviset i siste nummer av magasinet Rett på Sak.

Les mer
Norge i topp som rettsstat  (04.12.12)

Norge er verdens beste rettsstat, skriver Aftenposten etter en artikkel fra World Justice Project. Men når det gjelder å ta vare på borgernes sikkerhet, ligger vi klart bak stater som Singapore, Hongkong og Finland.

Les mer
Rollespill om rettsak for skoleklasser (30.11.12)

For å lære mer om hva som skjer i en rettssal, kan en skoleklasse gjennomføre en fiktiv rettssak. Alt du behøver for å gjøre om klasserommet til en rettssal, finner du i rollespillet "Sjalusi med voldelig etterspill" her på domstol.no.

Les mer
Norge har flest lekdommere (22.11.12)

Norge er i særklasse i Europa når det gjelder andel av befolkningen som har verv som lekdommere.Selv om det kun er ca. en prosent av oss nordmenn som har et slikt verv, er dette ca. 50 prosent flere enn i Danmark og ti ganger flere per innbygger enn i Sverige. Det skriver domstolmagasinet Rett på sak i sitt siste nummer som bygger sine tall på siste rapport fra Europarådsorganet CEPEJ.

Les mer
Klage på en dommer? (31.10.12)

Hvis du mener at en dommer overtrer de plikter man har som dommer eller opptrer i strid med god dommerskikk, kan du ha rett til å klage til Tilsynsutvalget for dommere.

Les mer
Informasjon om Øygard-saken samlet på Sør-Gudbrandsdal tingretts nettsted (15.10.12)

Offentlige kjennelser, brev osv i behandlingen av Øygard-saken, publiseres på nettstedet til Sør-Gudbrandsdal tingrett.

Les mer
Stor variasjon i antall tilståelsesdommer (08.08.12)

Hver tredje straffedom i Oslo tingrett kommer etter en såkalt tilståelsesdom. I Sør-Trøndelag tingrett har de over tid hatt en bevisst strategi for å øke antallet tilståelsesdommer. Der utgjør disse to tredjedeler av alle saker.

Les mer
Nettbasert årsmelding 2011 for domstolene i Norge (06.07.12)

Domstolenes årsmelding 2011 er nå på plass med nye digitale funksjoner.
Hensikten har vært å gjøre tilgjengeligheten god for brukerne, samt å gi muligheter til å orientere seg i saksbehandlingsstatistikken på en ny måte.

Les mer
Nye lokaler for Larvik tingrett (25.05.12)

25. mai er det offisiell åpning av nye lokaler for Larvik tingrett.

Les mer
Flere klagde på dommere i 2011 (10.05.12)

I 2011 kom det flere klager på dommere til Tilsynsutvalget for dommere enn året før. Totalt mottok utvalget 176 klager. Det var likevel bare tre klager som endte med disiplinærtiltak, en halvering fra året før.

Les mer
Planer for et nytt tinghus i Molde  (09.05.12)

I juni ferdigstiller Statsbygg skisseprosjektet for et nytt tinghus i Molde. Tinghuset planlegges oppført på “tinghustomta”, Gotfred Lies plass 4, som har en flott beliggenhet ved fjorden. Tinghusets hovedfasade planlegges vendt mot sjøen for å få en maksimal utnyttelse av tomtearealet, i tillegg til at bygget utnytter tomtas gode lysforhold og utsikt.  Et nytt Molde tinghus skal uttrykke domstolenes verdighet og være en markert og lett gjenkjennelig bygning i byen.

Les mer
Nettsted for 22. juli-saken (13.04.12)

Oslo tingrett har samlet informasjon for fornærmede, etterlatte, vitner, publikum og media i  22. juli-saken på nettstedet www.domstol.no/22-7. Der finner du også informasjon om overføring av saken til andre domstoler.

Les mer
Eventuell anke av 22.juli-saken  (30.03.12)

Hvis tingrettens avgjørelse av 22.juli-saken blir anket vil behandling av denne kunne starte 15. januar 2013. Det melder Borgarting lagmannsrett.

Les mer
Statistikk over arbeidsrettssaker (23.03.12)

Tingrettene behandlet 909 arbeidsrettssaker i løpet av 2011, hvorav ca. en fjerdedel gikk i Oslo. Antallet slike saker har de seneste tre årene vært betydelig flere enn årene før.

Les mer
Ønsker mer effektivitet i store straffesaker (23.03.12)

En arbeidsgruppe foreslår blant annet flere lovendringer for at store straffesaker skal kunne behandles på kortere tid.

Les mer
Økning av omsorgstvister til domstolene (14.03.12)

Antallet omsorgstvister, eller barnefordelingssaker, til domstolene har økt med 20 prosent siden 2008.

Les mer
Rettsavgjørelsene i 22/7-saken samlet på lovdata.no (01.03.12)

‎22/7-saken aktualiserer mange spørsmål om hvordan en rettssak skal foregå, f.eks. om antrekk i retten, bruk av videokonferanse og sakkyndiges rolle. På lovdata.no ligger alle rettsavgjørelsene så langt. Dette gir et godt innblikk i hvordan reglene bør forstås og hvordan aktørene har argumentert.

Les mer
Stor økning i tvistesaker (02.02.12)

Antallet tvistesaker til domstolene fortsetter å øke. På fem år er det blitt over 20 prosent flere tvistesaker for domstolene å behandle. Likevel klarer tingrettene å nå målet om å i gjennomsnitt ferdigbehandle sakene innen seks måneder. Lagmannsrettene klarer ikke lenger dette målet.

Les mer
Bli meddommer eller lagrettemedlem (20.01.12)

I disse tider skal kommunestyrer og bystyrer velge meddommere og lagrettemedlemmer for en fireårsperiode. Er du en av de som kan tenke deg å bli lekdommer?

Les mer
“22.-juli saken”: Lokal overføring og økonomi (18.01.12)

Rettsaken om angrepet 22. juli vil bli overført til 17 domstoler rundt om i landet. Det framgår av en pressemelding fra Domstoladministrasjonen.

Les mer
Tilsynsutvalget for dommere - rekord i antall klager (11.01.12)

I 2011 mottok Tilsynsutvalget  for dommere (TU) flere klager på dommere enn noen gang.

Les mer
Kommentar til sakkyndiges utredning (29.11.11)

De sakkyndige har kommet med sin utredning som betrakter den siktede i terrorsaken etter 22.juli, som ikke tilregnelig.

Les mer
Juryutvalgets høring bør vekke debatt (10.11.11)

Lagdommer Per Jordal har ledet juryutvalgets arbeid som førte til en delt innstilling i spørsmålet om juryen skal bestå.
- NOU:en inneholder funn og viktige forslag som utvalget håper engasjerer i høringsrunden som nå pågår, sier Jordal i siste nummer av domstolmagasinet Rett på Sak.

Les mer
Offisiell åpning av Gulating lagmannsrett 2. november (02.11.11)

Onsdag 2. november var den offisielle åpningen av Gulating lagmannsretts nye bygg i Bergen.

Les mer
Kraftig vekst i dommeravhør – kan bli tatt ut av domstolene (28.10.11)

I Norge gjennomføres det nå gjennomsnittlig mer enn ti dommeravhør hver arbeidsdag året rundt. På to år har antallet slike avhør med dommere til stede vokst fra 1599 til 2295. Nå kan oppgaven bli tatt ut av domstolene skriver domstolmagasinet Rett på sak i nr3/2011.

Les mer
Videokonferanse i fenglingsmøter (27.10.11)

Terrorsaken har aktualisert bruk av videokonferanse i domstolene, spesielt i fengslingsmøter. Nye regler fra 1. september 2011 gjør videkonferanse aktuelt i flere sakstyper.

Les mer
Domstolenes bruk av barnehus (10.10.11)

TV2 har i oktober hatt flere reportasjer om domstolenes bruk av barnehus. I domstolmagasinet Rett på sak nr 2 2010 kan du lese mer om temaet.

Les mer
Økt lønn til jordskiftedommere (07.09.11)

- Domstoladministrasjonens (DA) direktør Tor Langbach er fornøyd med at regjeringen vil øke lønnen til jordskiftedommerne, slik det fremkommer i media.

Les mer
Ankeavgjørelser i terrorsaken kan gå i Borgarting (06.09.11)

Høyesteretts ankeutvalg avgjorde 2. september spørsmålet om hele Borgarting lagmannsrett er inhabil som ankedomstol i terrorsaken.

Les mer
Bistandsadvokat ingen forutsetning for erstatning (05.09.11)

Mange spørsmål blir reist i forbindelse med terrorsaken 22. juli. Et gjelder hvem som kan ha rettskrav mot den siktede og om det å ha fått bistandsadvokat er en forutsetning for dette?

Les mer
Fleire løyste tvistar i jordskiftedomstolane (29.08.11)

Talet på løyste tvistar i jordskifterettane var 404 og det var 1553 rettsfastesettande vedtak i første halvår 2011.  Det er høgare enn i 2010. Samtidig aukar restansene.

Les mer
Antrekk i retten (17.08.11)

Tiltalte i terrorsaken ba om å få lov til å stille i kjole og hvitt til fengslingsmøtet fredag 19. august i Oslo tingrett. Dette skapte debatt og Oslo tingrett besluttet 17. august at siktede ikke skal fremstilles fengslingsmøtet i et slikt antrekk.

Les mer
Om retten som politisk talerstol (10.08.11)

Muligheten for å bruke rettssalen til å spre sitt politiske budskap har vært omdiskutert i terrorsaken. Bergens Tidende hadde 2. august en informativ artikkel om dette.

Les mer