Meny

I 2011 kom det flere klager på dommere til Tilsynsutvalget for dommere enn året før. Totalt mottok utvalget 176 klager. Det var likevel bare tre klager som endte med disiplinærtiltak, en halvering fra året før.

Tilsynsutvalget kan gi disiplinærtiltak i form av kritikk eller advarsel, hvor advarsel er den strengeste reaksjonsformen. Alle tre klagene som fikk medhold i 2011 resulterte i kritikk, ingen endte med advarsel. – Dette viser at vi har dommere som utfører sitt arbeid på en utmerket måte, og svært sjelden setter seg i en situasjon som ender i disiplinærtiltak. Det er også grunn til å anta at Tilsynsutvalgets avgjørelser gir dommerne en svært god veiledning i hva som er god dommerskikk, sier Domstoladministrasjonens direktør Tor Langbach.

Av de 176 klagene som kom til utvalget i fjor ble 96 klager realitetsbehandlet. Det var ulike grunner til at klager ble avvist av Tilsynsutvalget. Den største andelen gjaldt klager som kan overprøves ved rettsmidler, men mange klager kommer også inn for sent.

Samtlige klager som ble realitetsbehandlet i fjor gjaldt forhold i tjenesten. Den klart største andelen, 79 klager, gjaldt dommeratferd, mens 12 klager gikk på sen saksbehandling.

De er i all hovedsak parter som klager på dommere.  Bare unntaksvis kommer det klager fra for eksempel prosessfullmektiger eller vitner. Domstoladministrasjonen leverte to klager på dommere i fjor.

De aller fleste klagene retter seg mot dommere i tingretter og lagmannsretter. Tretten av klagene gikk på jordskifterettene, omtrent samme antall som året før. En av disse klagene endte med kritikk.

Les mer om Tilsynsutvalgets arbeid og hele årsmeldingen på domstol.no/tilsynsutvalget

Siden ble sist oppdatert: 10.05.2012, kl. 09.49