Meny

Parallelt med 22.juli-saken gikk det første halvår hele 1577 andre meddomsrettssaker bare i Oslo tingrett. I tillegg kom 1446 sivile tvistemål samt 4 898 såkalte enedommersaker. Det viser domstolsstatistikken for første halvår 2012.

Samtidig som Oslo tingrett behandlet den helt spesielle terrorsaken ble 8330 andre meddomsrettssaker ferdigbehandlet i de norske domstolene første halvår.

Andre straffesaker som fengslingsmøter, tilståelsesdommer og oppnevninger betegnes som enedommersaker. Disse var det 23 663 av første halvår. 

I tilegg kommer blant annet 8 489 tvistesaker, 3782 konkurser og 8266 tvangssalg av fast eiendom. Alt dette i førsteinstansdomstoler. Ut over disse kommer lagmannsretter, Høyesterett og jordskiftedomstolene.

  • For de alminnelige domstolene i førsteinstans viser statistikken noe lavere saksinngang og noe lavere beholdninger etter første halvår 2012 sammenlignet med første halvår 2011. Saksbehandlingstiden for tvistesaker øker noe, for meddomsrettssaker er den uforandret.
  • For lagmannsrettene har saksinngangen vært noe lavere første halvår 2012 enn første halvår 2011.
    For sivile aker over dom har beholdning og saksbehandlingstid økt. For straffesaker går beholdningen totalt sett ned, mens gjennomsnittlig saksbehandlingstid har økt.
  • For jordskifterettene fortsetter veksten i saksinngangen. Antallet nye saker som kom inn til domstolene første halvår 2012 var 10 % høyere enn saksinngangen første halvår 2011. Beholdningen av saker har økt.

 

Les tallene for tingretter og lagmannsretter her.

Les tallene for jordskiftedomstoler her.

Siden ble sist oppdatert: 18.09.2012, kl. 12.38