Meny

Domstoladministrasjonens (DA) styre har gitt administrasjonen fullmakt til å arbeide videre med forslag til sammenslåinger av domstoler.

Et forslag skal legges fram til behandling på styremøte 26. januar. Hvis forslaget blir vedtatt, blir det sendt til Justisdepartementet (JD) for politisk behandling.

Hvis JD velger å gå videre med forslaget vil det bli sendt på høring før politisk behandling.

I saksframlegg til DAs styre november 2015 beskrives blant annet bakgrunn, prosess, kriterier for sammenslåing og rettskretser/rettssogn som foreslås utredet.

De rettskretser som DA nå skal arbeide videre med berører følgende domstoler:

 • Alstadhaug tingrett, Brønnøy tingrett og Rana tingrett
 • Inntrøndelag tingrett og Namdal tingrett
 • Sunnmøre tingrett og Søre Sunnmøre tingrett
 • Fjordane tingrett og Sogn tingrett
 • Bergen tingrett, Nordhordland tingrett, Sunnhordland tingrett, Hardanger tingrett og Haugaland tingrett
 • Lister tingrett og Kristiansand tingrett
 • Tønsberg tingrett, Nordre Vestfold tingrett, Sandefjord tingrett og Larvik tingrett.
 • Fredrikstad tingrett, Sarpsborg tingrett, Heggen og Frøland tingrett, Moss tingrett og Halden tingrett.
 • Nord-Gudbrandsdal tingrett og Sør-Gudbrandsdal tingrett
 • Valdres tingrett og Gjøvik tingrett
 • Hallingdal tingrett og Ringerike tingrett
 • Nord-Gudbrandsdal jordskifterett og Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett
 • Glåmdal jordskifterett og Hedemarken og Sør-Østerdal jordskifterett.

Tidligere i 2015 ble et forslag til sammenslåinger av ti andre tingretter sendt på høring. Det gjelder

 • Nordhordland tingrett og Bergen tingrett
 • Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett
 • Kongsberg tingrett og Eiker, Modum og Sigdal tingrett
 • Jæren tingrett og Dalane tingrett
 • Nedre Telemark tingrett og Aust-Telemark tingrett

Regjeringen gjennomførte sommeren 2015 en høring om å slå sammen disse ti domstoler til fem. Det er omtalt her på domstol.no

I en artikkel som er gått i flere regionale og lokale aviser skriver DAs direktør Sven Marius Urke om hvorfor DA utreder sammenslåinger.

Tidligere arbeid om struktur

Stortingsmelding fra forrige strukturendring St. meld nr 23 (2000-2001)
Stortingets justiskomites innstilling til forrige strukturendring
Rapporter og evaluering av tidligere strukturendringer (2010)
Domstolene i første instans. NOU:1999:22