Meny

Regjeringen foreslår flytte de borgerlige vigslene fra domstolene til kommunene fra 1. januar 2018.

Det foreslås at også kommunene skal ha kompetanse på enkle notarialoppgaver, som for eksempel ulike typer bekreftelser, fra 1. januar 2020. De mer krevende notarialoppgavene skal fortsatt bare behandles i domstolene.

- Domstoladministrasjonen støttet disse forslagene i høringsrunden, og vi synes det er bra at Regjeringen nå foreslår dette.  Det vil være betydelig enklere for befolkningen at vielser nå kan foregå i den enkelte kommune, framfor å måtte reise til nærmeste tinghus. Det gir økt tilgjengelighet og dermed bedre service for innbyggerne. Slik er det også  når det gjelder ulike typer bekreftelser, som for eksempel "Rett kopi".

Dette sier Domstoladministrasjonens direktør Sven Marius Urke i en kommentar til lovforslaget.

Les proposisjonen

https://www.regjeringen.no/contentassets/ac025bee8a7140c3afe9f0fceaa4027e/no/pdfs/prp201620170091000dddpdfs.pdf

Siden ble sist oppdatert: 07.04.2017, kl. 11.50