Rettsgebyr på 1130,- kroner

Rettsgebyret er fra 1. januar 2018 på 1 130 kroner. Se oversikt for ulike saker på www.domstol.no/rettsgebyr