Vitnestøtte nominert til Europarådspris

Ordningen med vitnestøtte i norske domstoler er nominert til Europarådspris for beste domstolinitiativ.

Vitnestøtte i norske domstoler er ett av fire initiativ som er nominert til prisen Crystal Scales of Justice. Prisen deles ut av Europarådet gjennom European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ).

Vitnestøtte er et tilbud om en samtalepartner for vitner i norske domstoler. Vitnestøttene er til stede i domstolen og tilbyr medmenneskelig støtte og gir veiledning rundt hva som vil skje i retten. Vitnestøtten er nøytral og upartisk i den aktuelle rettssaken og har taushetsplikt.

Vitnestøttene er 430 frivillige som stiller opp i fritida for dem som skal vitne. Tiltaket er et samarbeid mellom norske domstoler, Røde Kors og Domstoladministrasjonen (DA).

- Motto for vitnestøttevirksomheten er at ”Et trygt vitne er et godt vitne” sier DA-direktør Sven Marius Urke.- Denne nominasjonen er en fjær i hatten til alle som bidrar i vitnestøttevirksomheten og en anerkjennelse av godt arbeid over lang tid.

CEPEJ sitt formål med prisutdelingen er å fremheve nyskapende praksis som bedrer effektivitet og kvalitet i rettssystemet. I år er 37 initiativ fra 18 land og to internasjonale institusjoner vurdert. Juryen har nå stemt frem fire initiativ som vil presentere sitt arbeid under prisutdelingsseremonien i Edinburgh 27. oktober 2017. Da kåres vinneren og de tre andre får hederlig omtale.

Se CEPEJ sin pressemelding om nominasjonen.

Les mer om vitnestøttetilbudet på denne siden.