Ingen vigsel i domstolene

Vigsel.jpg

Etter 1. januar 2018 er kommunen stedet å henvende seg for borgerlig vigsel. 

Fra årsskiftet 2018 er det ikke lenger mulig å gifte seg i domstolene (tinghuset). Vigselsmyndigheten er overført fra tingrettene og Oslo byfogdembete til kommunene. Det følger av en lovendring som trådte ikraft fra 1. januar 2018.  Planlegger dere å gifte dere, så henvend dere til hjemkommunen eller kommunen hvor dere vil at vigselen skal finne sted.

Lenker

Ekteskapsloven på www.lovdata.no