Internasjonalt arbeid

Som nasjonal myndighet har DA en rolle i å koordinere og utvikle internasjonalt samarbeid. Målet for arbeidet er at dette skal bidra til at norske domstoler er i stand til å møte de utfordringer som internasjonaliseringen gir. Det skal også legge til rette for at DA og norske domstoler deltar i gjensidig erfaringsutveksling på domstolsområdet.

En del av det internasjonale arbeidet er også å bidra til rettsoppbyggende arbeid og domstolutvikling i andre land.

DAs styre har vedtatt en mål- og handlingsplan for DAs internasjonale arbeid.

Rettsoppbyggende arbeid med EØS-midler i andre land.

Organisasjoner og nettverk der DA/domstolene deltar.

Redegjørelse for internasjonalt domstolsarbeid 2015