Meny

Som borger kan du få innsyn i Domstoladministrasjonens (DA) og domstolenes virksomhet. Offentlig journal viser korrespondansen til og fra DA, mens menypunktene for sidegjøremål og forsikringer er knyttet til den enkelte dommer i  domstolene.

Les mer om blant annet hvordan du kan få tilgang til dommer og følge rettssaker på siden "Offentlighet i rettspleien" under "Pressetjenester".

Søkerlister på dommerstillinger finnes på nettsiden til Innstillingsrådet for dommere.

Siden ble sist oppdatert: 09.08.2016, kl. 13.49