Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen

Domstoladministrasjonen (DA) har det overordnede administrative ansvaret for Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark. DA kan ikke instruere kommisjonen om utførelsen av selve utredningsarbeidet.

Domstoladministrasjonen (DA) har det overordnede administrative ansvaret for Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark. DA kan ikke instruere kommisjonen om utførelsen av selve utredningsarbeidet.

Virksomheten for disse institusjonene reguleres av Finnmarkslovens kapittel 5, med tilhørende forskrift. Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark skal på grunnlag av gjeldende nasjonal rett utrede bruks- og eierrettigheter til den grunnen Finnmarkseiendommen har overtatt.

Finnnmarkskommisjonen

Kommisjonens medlemmer er oppnevnt i statsråd. Det er fem medlemmer, hvorav ett er oppnevnt som leder. Det er krav om at minst to av medlemmene i kommisjonen skal være bosatt i eller på annen måte ha sterk tilknytning til Finnmark fylke.

Sekretariatet ble operativt i begynnelsen av 2009. DA bistår med administrativ og kompetansebyggende støtte, herunder i spørsmål om arkiv, IKT, økonomi og administrasjon.

Se mer informasjon på domstol.no/finnmarkskommisjonen

Utmarksdomstolen for Finnmark

Utmarksdomstolen for Finnmark står for den rettslige prøvingen av rapportene til Finnmarkskommisjonen.

Se mer på domstol.no/utmarksdomstolen