Meny

Rett på sak

Rett på sak er et bransjemagasin for domstolene. Det utgis fire ganger i året av Domstoladministrasjonen (DA).

Bladet sendes alle ansatte i Høyesterett, lagmannsrettene, tingrettene, jordskifterettene og DA. Det sendes også til forvaltningen og politiske organer i justissektoren.

Rett på Sak skal

 • sette dagsorden i domstolfaglige spørsmål
 • bidra til faglig utvikling for alle ansatte i domstolene
 • være identitetsbyggende for de som arbeider i og med domstolene

 

Kontakt oss

e–post: redaksjonen@domstol.no

Rett på sak - forside

Telefon: 73 56 70 00

Adresse: 7485 Trondheim

Ansvarlig redaktør:

Erling Moe (erling.moe@domstol.no)

Redaksjonsmedlemmer:

 

Vi setter stor pris på tips, innlegg og andre bidrag.

Utgaver

Rett på sak nr. 4, 2017 (pdf)

 • Arbeidsmetodikken Lean kutter tidsbruk
 • Rekordhøy tiltro
 • portrettintervju av Dommerfullmektigforeningens nye leder

 

Rett på sak nr. 3, 2017 (pdf)

 • Portrettintervju Kim Heger
 • Nytt styre, ny domstolkommisjon og justiskomité
 • Tråante 2017

 

Rett på sak nr. 2, 2017 (pdf)

 • Nordiske dommere mest uavhengige
 • Færre vil bli dommere
 • Domstolbygging i Øst-Europa

Rett på sak nr.1, 2017 (pdf)

 • Intervju med lederen i Dommerforeningen
 • Domstolenes selvstendighet er truet - kronikk
 • Felles ledelse for domstoler

 

Rett på sak nr. 4, 2016 (pdf)

 • Rekordmange med svært stor tiltro til domstolene
 • Bedre tilbud til meddommere
 • Seminarer om foreldretvister for dommere, advokater og sakkyndige

 

Rett på sak nr. 3, 2016 (pdf)

 • Småkravsprosess
 • Uprøving av opptak
 • Narkotikaprogram med domstolkontroll

 

Rett på sak nr. 2, 2016 (pdf)

 • Veileder for domstolene i foreldretvister
 • Økonomisk høyrisiko å ta tvist til domstol
 • Flere folk, flere saker og økte salærer bak kostnadsvekst

Rett på sak nr. 1 2016 (pdf)

 • Intervju med ny høyesterettsjustitiarius
 • Tromsø-domstoler først ute med opptak av rettssaker
 • Hvordan ivareta meddommerne?
 • Digitale domstoler - seminar om nytt satsningsforslag

 

Rett på sak nr. 4 2015 (pdf)

 • Høy tiltro til domstolene
 • Portrettintervju med Åsne Julsrud
 • Ny jordskiftelov fra 1. januar

 

Rett på sak nr. 3, 2015 (pdf)

 • Det kan bli færre tingretter
 • Servicearbeid i domstolene
 • Domstolene tapte budsjettkampen

 

Rett på sak nr. 2, 2015 (pdf)

 • Høyesterettsjubileum
 • Klart språk i dommer
 • Portrett av høyesterettsdommer Magnus Matningsdal

 

Rett på sak nr. 1, 2015 (pdf)

 • Saksvekst i jordskiftedomstolene
 • Flere tvistesaker enn noen gang
 • DAs direktør oppsummerer ett år i sjefsstolen

 

Rett på sak nr. 4, 2014 (pdf)

 • Rekordhøy tillit
 • Tema barn i domstolene
 • Intervju med første kvinnelige førstelagmann på 25 år

 

Rett på sak nr. 3, 2014 (pdf)

 • Sterkt vekst i barnesaker
 • Domstoler prøver digitalt aktorat
 • Hva er ungdomsstraff?

 

Rett på sak nr. 2, 2014 (pdf)

 • EØS-midler til rumenske domstoler
 • Kronikk om barnefordelingssaker
 • Digitale rettssaler i startgropen


Rett på sak nr. 1, 2014
(pdf)

 • Første elektroniske salærkrav
 • Rekordmange tvistemål
 • Flere kvinnelige dommere


Rett på sak nr. 3, 2013
(pdf)

 • Meddommernes tilbakeblikk på 22.juli-saken
 • Eksplosjon i tolkeutgifter
 • Stabil høy tiltro til domstolene

 

Rett på sak nr. 2, 2013 (pdf)

 • Elektronisk samhandling i sivile saker
 • Utmarksdomstolen blir etablert
 • Møte om barnelovsaker

 

Rett på sak nr. 1, 2013 (pdf)

 • Domstolstatistikk 2012
 • Vellykket reform i Sverige for opptak av rettssaker
 • Færre klager på dommere

 

Rett på sak nr. 4, 2012 (pdf)

 • Manglende informasjon gir usikre vitner
 • Større tiltro til domstolene enn politiet
 • Vitner føler seg ivaretatt, resultater fra landsomfattende vitneundersøkelse

 

Rett på sak nr. 3, 2012  (pdf)

 • Norge har flest lekdommere
 • Norske domstoler bidrar til bra bedriftsklima
 • Oslo tingrett: Slik håndterte vi 22. juli-saken

 

Rett på sak nr. 2, 2012  (pdf)

 • Andelen tilståelsesdommer varierer
 • Store straffesaker krever nye verktøy
 • Bruk av sakkyndige: Åtte punkter for forbedring

 

Rett på sak nr. 1, 2012 (pdf)

 • Flerkulturelle utfordringer i retten
 • Domstolenes IKT-problemer
 • Oslo tingrett forbereder 22.juli-saken

 

Rett på sak nr. 4, 2011  (pdf)

 • Tiltroen til domstolene høyere en noen gang
 • Skjerpet bruk av sakkyndige
 • Enorme proporsjoner i tyrkiske domstoler 

 

Rett på sak nr. 3, 2011  (pdf)

 • Kraftig vekst i dommeravhør
 • Domstolenes oppgaver i framtida
 • Åremål for domstolledere
 • Internasjonalt arbeid gir resultater

 

Rett på Sak nr. 2, 2011 (pdf)

 • Lovanvendelse i et multikulturelt samfunn
 • Reform i Sverige: Mark- og miljødomstoler etablert
 • Tema: Sosiale medier